Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Jak zarzšdzać wydatkami

Reklamacja: W bankomacie nic nie ginie

Fotorzepa, Sławoir Mielnik
Nie powinno być żadnego problemu z reklamacjš, gdy klient nie zabierze gotówki i automatycznie powróci ona do urzšdzenia

Jeœli zostawimy w szczelinie bankomatu gotówkę, a urzšdzenie jej nie wcišgnie, to bank nie uzna takiej reklamacji.

Niedawno mieszkanka Warszawy szukała osoby, która podejmowała gotówkę w bankomacie na Sadybie. Maszyna nie połknęła pieniędzy, był też wydruk. Jednak przedstawiciele firmy, do której należy urzšdzenie, nie byli w stanie pomóc.

– Klient powinien w takiej sytuacji zwrócić się na policję – mówi Miłosz Gromski z ING Banku Œlšskiego. To samo słyszymy od Ewy Krawczyk z BZ WBK.

– Gdy bankomat wypłaci gotówkę, a klient jej nie pobierze, uznanie reklamacji możliwe jest tylko wtedy, gdy œrodki wrócš do bankomatu lub gdy zostanš oddane do banku przez kogoœ, kto je zabrał. Jeœli osoba taka nie odda pieniędzy, nie ma podstaw do uznania reklamacji, bo bankomat prawidłowo wypłacił żšdanš kwotę – tłumaczy przedstawicielka BZ WBK.

Osoba, która zabrała cudze pienišdze, najczęœciej jest nie do zidentyfikowania, chyba że zaraz po zabraniu gotówki włoży swojš kartę do bankomatu.

Nie ma problemu z reklamacjš, gdy banknoty zostały wypłacone, ale nieodebrane przez klienta wróciły do urzšdzenia. Dzieje się tak po 30 sekundach.

– W takiej sytuacji klient powinien złożyć reklamację. Jest to konieczne, abyœmy mogli skontrolować maszynę, przeliczyć banknoty i sprawdzić wszystkie operacje – tłumaczy Michał Tkaczuk z biura prasowego PKO BP.

Takie reklamacje bank stara się rozpatrywać tak szybko, jak to jest możliwe, maksymalnie robi to w cišgu 30 dni. Reklamację można złożyć w dowolnej formie: telefonicznie, w serwisie transakcyjnym iPKO, w mediach społecznoœciowych lub w dowolnym oddziale banku.

Ewa Krawczyk dodaje, że niezależnie od tego, jaki bankomat połknšł gotówkę, reklamację składa się w banku, który prowadzi konto do karty użytej w transakcji. Zdecydowana większoœć reklamacji dotyczšcych urzšdzeń własnych (98 proc) jest rozpatrywana w cišgu trzech dni, a w przypadku urzšdzeń obcych bank czeka na informację od właœciciela bankomatu przez 20 dni kalendarzowych (dotyczy urzšdzenia w Polsce) lub 45 dni (maszyna za granicš).

W ING Banku Œlšskim reklamacje sš rozpatrywane w cišgu pięciu dni kalendarzowych.

– W wyjštkowych sytuacjach istnieje możliwoœć wydłużenia tego okresu do 30 dni – mówi Miłosz Gromski z ING.

Bank ten do dyspozycji klientów oddał specjalnš infolinię, na której reklamacja jest rozpatrywana na bieżšco podczas konsultacji z analitykiem.

Co się dzieje, gdy urzšdzenie nie wyda gotówki, a obcišży konto klienta? Trzeba złożyć reklamację. Urzšdzenia sš monitorowane i po każdej transakcji pozostajš dane. Š?

—blik

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL