Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Jak zarzšdzać wydatkami

W jakiej formie dać dziecku pienišdze na wyjazd

123RF
Przed wyjazdem dziecka na samodzielne kolonie, rodzice muszš zdecydować, w jakiej postaci przekazać mu pienišdze. Do wyboru sš różne opcje: gotówka, karta do rachunku, karta przepłacona – prepaid lub aplikacja z płatnoœciami mobilnymi, czyli tzw. portfel cyfrowy.

Aby nie dać dziecku zbyt wysokiej kwoty niż planowaliœmy, w obawie, że mogłoby mu czegoœ zabraknšć, warto zamiast tradycyjnej gotówki, którš łatwo w całoœci wydać lub po prostu zgubić, uposażyć pociechę w kartę płatniczš. Danie dziecku karty jest dobrym sposobem na kontrolowanie jego wydatków i daje możliwoœć szybkiego wsparcia finansowego, w przypadku gdy młodemu wczasowiczowi zabraknie pieniędzy. 

Rodzic zakłada po to konto bankowe w wybranej instytucji. Opłaty za rachunki dla młodych nie należš do wysokich. Oscylujš w granicach kliku złotych za prowadzenie w miesišcu (lub sš całkowicie darmowe) oraz maksymalnie kilkudziesięciu złotych rocznie za obsługę karty płatniczej. Opłata za kartę również może być zniesiona, jeœli oczywiœcie bank w swoich regulacjach daje odpowiednie wytyczne do takiego zwolnienia. Może to być np. okreœlona liczba operacji kartš lub suma wydatków plastikiem w danym miesišcu.

Karty do rachunków bankowych, jak i same rachunki, dostępne sš jednak dla dzieci powyżej 13. roku życia. Do tego, to rozwišzanie nie sprawdzi się, kiedy dziecko jedzie w miejsce, gdzie utrudniony jest dostęp do bankomatów. Wtedy gotówka na pewno będzie wygodniejsza.

Podobnym rozwišzaniem, ale dedykowanym rodzicom i dzieciom poniżej 13. roku życia jest karta przedpłacona. W tym przypadku właœcicielem karty jest rodzic, który może nadzorować użytkowanie karty przez dziecko poprzez dedykowanš do tego aplikację bankowš. Taka karta zapewnia rodzicom kontrolę nad œrodkami na karcie i możliwoœć decydowania o wysokoœci kwoty zasilenia. Dorosły może również na bieżšco monitorować stan wykorzystania i przeznaczenia œrodków w historii rachunku karty czy zarzšdzać limitami dziennych i miesięcznych wydatków i wypłat z bankomatów swojej pociechy. Zaletš takiego rozwišzania jest to, że nawet jeœli karta zostanie zagubiona lub ukradziona, obca osoba będzie miała dostęp jedynie do kwoty, jakš na niš wpłacono, a nie do całego konta.

Ciekawym rozwišzaniem sš portfele cyfrowe i możliwoœć dokonywania płatnoœci mobilnych. To rozwišzanie oparte o użytkowanie aplikacji w smartfonach z systemem Android i posiadajšcych funkcję NFC. Dziecko powyżej 13. roku życia może zyskać stały dostęp do œrodków na koncie bankowym za pomocš swojego telefonu. Będzie mogło nim np. płacić, wypłacać gotówkę z bankomatu, szybko doładowywać telefon czy też robić przelewy. W aplikacji ustawić można limity wydatków, co pozwala rozsšdnie zarzšdzać finansami . Do apki majš oczywiœcie wglšd rodzice, dzięki czemu mogš kontrolować codzienne wydatki pociechy i np. akceptować przelewy przewyższajšce kwotš zdefiniowane limitów.

Każde z wskazanych rozwišzań to dobry start w edukację finansowš naszych dzieci. Uczš bowiem racjonalnego gospodarowania pieniędzmi i odpowiedzialnoœci za podejmowane decyzje zakupowe.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL