Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Jak kupować w e-sklepach zagranicznych, żeby nie przepłacać?

Materiał Partnera
Internet jest dla konsumentów niewyczerpalnym Ÿródłem możliwoœci dokonywania zakupów i korzystania z rozmaitych usług – nie tylko za poœrednictwem serwisów polskich, ale i zagranicznych. Co Polacy najchętniej kupujš w zagranicznych e-sklepach? Na co powinni uważać i jak dokonywać płatnoœci, aby jak najwięcej zaoszczędzić?

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Ipsos, już ponad 70 proc. Polaków robi zakupy przez Internet. 16 proc. z nich zamawia towary w sklepach zagranicznych – zarówno europejskich, jak i tych zza oceanu, głównie amerykańskich i chińskich. Co przemawia za coraz częstszym wyborem zagranicznych e-sklepów? Badani internauci jako najważniejszy czynnik podawali cenę (48 proc.) oraz znacznie większy wybór produktów (45 proc.). Czego warto szukać w zagranicznych e-sklepach?

Co kupujemy za granicš?

W zagranicznych sklepach typu e-commerce chętnie nabywamy towary znanych marek, które możemy tam dostać w dużo niższej cenie. Drugš grupę pożšdanych produktów stanowiš te, które sš w kraju nadal trudne do zdobycia. Raport Dostępnoœć marek w Europie Œrodkowej i Wschodniej wykazał, że roœnie liczba transakcji zagranicznych, opiewajšcych na niewielkie sumy, nieprzekraczajšce stu złotych. Oznacza to, że coraz więcej z nas nabywa za poœrednictwem zagranicznych serwisów takie produkty, jak muzyka (pliki do œcišgnięcia po uiszczeniu opłaty), e-booki, elektroniczne wydania prasy i gry.

Najczęœciej jednak sprowadzamy do Polski elektronikę, odzież, gry, zabawki, kosmetyki i perfumy. Markowe ubrania zakupione w USA, Niemczech czy Wielkiej Brytanii mogš być nawet o połowę tańsze niż w Polsce. Sprzęt elektroniczny tańszy jest w USA (ceny niższe o ok. 35 proc.)i w Wielkiej Brytanii (o 27 proc.). Często kupujemy elektronikę także w Niemczech. Jest to podyktowane tylko częœciowo cenš, która jest niższa o œrednio 16 proc. w stosunku do polskiej. Za zakupami u zachodniego sšsiada przemawia bliskoœć geograficzna, która oznacza krótszy czas oczekiwania na dostawę. Prawdziwym królestwem dla miłoœników sprzętu elektronicznego, gadżetów oraz gier i zabawek sš chińskie e-sklepy, które pozwalajš nam zaoszczędzić nawet do 55-57 proc. polskiej ceny (Ÿródło: http://komercyjnie.com/gdzie-polacy-najczesciej-kupowali-za-granica-raport-paypal/).

W 2013 roku Polacy robišcy zakupy w zagranicznych e-­sklepach, najczęœciej nabywali towary z USA (28 proc. nabywców), Wielkiej Brytanii (23 proc.), Niemiec (19 proc.) oraz z Chin (16 proc.).

Płatnoœci w sklepach zagranicznych

Kiedyœ zapłata za produkt kupiony za granicš mogła nastręczać problemów. Na szczęœcie dzisiaj coraz więcej e-sklepów otwiera się na konsumentów z różnych państw i oferuje rozmaite metody płatnoœci. Także klient ma więcej opcji do wyboru. Jeœli często dokonujemy transakcji zagranicznych, przyda nam się konto walutowe wraz z przypisanš do niego kartš. Będziemy mogli wówczas zapłacić za zakupione towary w lokalnej walucie: w dolarach, euro czy funtach. Unikniemy jednoczeœnie niekorzystnego przeliczenia złotówek na obcš walutę po kursie bankowym. Znacznie korzystniej wymienimy waluty, korzystajšc z usług kantorów internetowych. Ekantory oferujš swoim klientom kursy atrakcyjniejsze, niż te proponowane przez banki, umożliwiajšc niemałe oszczędnoœci.

Wymiana online jest szybka, wygodna i bezpieczna – zapewnia Katarzyna Mazurkiewicz Kierownik Marketingu serwisu ekantor.pl. Aby założyć konto musimy posiadać dwa rachunki – jeden złotówkowy, drugi walutowy. Intuicyjnoœć i przejrzystoœć serwisu to podstawa sprawnego funkcjonowania ekantorów.

Zagraniczne zakupy online – na co zwrócić uwagę?

Ceny towarów w zagranicznych e-sklepach mogš być niższe, ale kalkulujšc koszty, zwróćmy uwagę nie tylko na kurs wymiany, ale i na opłaty dodatkowe – przede wszystkim koszty wysyłki do Polski. Za dostawę szybszš niż w cišgu trzech tygodni niektóre sklepy – zwłaszcza te zza oceanu – liczš sobie sporš sumę. Na zagranicznych aukcjach nierzadko spotkamy też sprzedawców, którzy zachęcajš kupujšcego bardzo niskš cenš towaru, ale rekompensujš sobie jš podwyższonymi kosztami wysyłki. Z drugiej strony coraz liczniejsze e­-sklepy oferujš darmowš dostawę, ale warunkiem jest zrobienie zakupów za kwotę przekraczajšcš ustalony próg. Zdarzajš się też sprzedawcy e-commerce, którzy nie wysyłajš towarów do Polski. Z pomocš przyjdš wówczas serwisy, które oferujš kupno towarów w sklepach zagranicznych wraz z wysyłkš do Polski.

Kupujšc za granicš, weŸmy też pod uwagę cło i podatek VAT. Produkty zakupione na terenie Unii Europejskiej nie podlegajš ocleniu, ale inaczej może być w przypadku państw spoza UE. Stawki celne regulowane sš przez unijny system Taric. Jego polskim odpowiednikiem jest ISZTAR. Cło nie obowišzuje w przypadku zakupu telefonów komórkowych, cyfrowych aparatów fotograficznych, kamer wideo oraz konsoli do gier. Ponadto istnieje sposób, by przesyłki o wartoœci poniżej 45 euro mogły zostać zwolnione z podatku VAT. Wystarczy poprosić sprzedawcę, aby oznaczył przesyłkę jako prezent (ang.gift). Nadawcš paczki powinna być wówczas osoba prywatna, a nie sklep internetowy.

Internet otwiera przed klientami mnóstwo możliwoœci. Oferuje dostęp do towarów, których zakup w Polsce graniczy z cudem, a ponadto umożliwia znaczne oszczędnoœci. Wystarczy mšdrze wybrać sklep, skalkulować koszty i zapłacić najbardziej korzystnš metodš.

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL