Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Inni przewoŸnicy

Rejsy sš na fali

Pixabay
Nawet 27,2 miliona pasażerów może skorzystać z oferty rejsów wycieczkowych w 2018 roku - szacuje Międzynarodowe Stowarzyszenie Organizatorów Rejsów Wycieczkowych

Według raportu wydanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Organizatorów Rejsów Wycieczkowych (Cruise Lines International Association - CLIA), ten segment podróży stale się rozwija. W przyszłym roku na statkach wypoczywać ma więc 27,2 miliona ludzi. Dla porównania, w tym roku było to 25,8 miliona, a rok wczeœniej - 24,7 miliona. W cišgu 5 ostatnich lat, od 2011 do 2016 roku, wzrost liczby klientów armatorów sięgnšł 20,5 procent. Organizatorzy zrzeszeni w CLIA zapowiadajš, że w kolejnym roku na oceanach, morzach i rzekach pojawi się więc 27 dodatkowych statków.

– Nie ulega wštpliwoœci, że segment rejsów wycieczkowych znajduje się na trajektorii wznoszšcej, budzi coraz większe zainteresowanie klientów i korzystnie oddziałuje na gospodarkę œwiatowš – mówi Cindy D'Aoust, prezes CLIA.

Według raportu podsumowujšcego zeszły rok, ta częœć branży turystycznej obracała 126 miliardami dolarów i dała zatrudnienie milionowi ludzi, którzy pracowali w pełnym wymiarze godzin. Ich pensje sięgnęły łšcznie 41 miliardów dolarów.

Szacunki na przyszły rok mówiš, że wakacje na morzu będš wybierać klienci o różnych dochodach. Badanie rynku pokazało bowiem, że budżet 33 procent ludzi korzystajšcych w ostatnich trzech latach z tej formy wypoczynku  nie przekracza 80 tysięcy dolarów rocznie. CLIA podkreœla, że oferta rejsów jest bardzo zróżnicowana i dostosowana do potrzeb tych, którzy chcš się angażować społecznie, bliżej poznawać lokalne kultury, czy brać udział w ekstremalnych wyprawach.

Organizatorzy rejsów zapowiadajš, że będš w następnych latach przykładać większš wagę do zrównoważonego rozwoju swoich firm, co przełoży się na większy nacisk na recykling odpadów pokładowych i wsparcie wolontariuszy (w ramach tzw. voluntourismu).

Stowarzyszenie zwraca też uwagę, że coraz lepiej sprzedajš się rejsy po rzekach, a jednš z grup szczególnie zainteresowanš tš formš podróżowania, sš milenialsi. W przyszłym roku na popularnoœci zyskiwać będš też wycieczki rodzinne, pozwalajšce spędzać wspólny czas przedstawicielom różnych pokoleń. Nowym trendem sš też rejsy dziadków z wnukami bez udziału rodziców.

Z danych armatorów wynika, że ich klienci coraz częœciej wybierajš podróże do chłodnych regionów œwiata, takich jak kraje bałtyckie, Kanada, Alaska czy Antarktyka. Dużš popularnoœciš cieszš się również wycieczki połšczone z programem spa i wellness. W ofercie znaleŸć więc będzie można nie tylko pakiety z zabiegami, ale też z seminariami prowadzonymi przez ekspertów od zdrowia i urody.

Zdaniem ekspertów CLIA dużš rolę w planowaniu i sprzedaży ofert na morzu będš odgrywać agenci, którzy potrafiš znaleŸć lepsze tańsze i ciekawsze propozycje niż samodzielnie buszujšcy po sieci klienci.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL