Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Inni przewoŸnicy

Koleje Ślšskie w systemie SkyCash

materiały prasowe
System płatnoœci mobilnych SkyCash rozpoczšł współpracę z Kolejami Œlšskimi i Warszawskš Kolejš Dojazdowš. Tym samym użytkownicy aplikacji majš już możliwoœć kupowania biletów od dziesięciu polskich przewoŸników kolejowych

SkyCash rozwija usługę sprzedaży mobilnych biletów kolejowych od 2011, kiedy w aplikacji pojawiły się bilety Kolei Mazowieckich. Od dwóch lat za jej pomocš można kupować bilety PKP Intercity, a od grudnia 2015 roku także Przewozów Regionalnych. Dzięki nawišzaniu współpracy z Kolejami Œlšskimi i Warszawskš Kolejš Dojazdowš w SkyCash można obecnie znaleŸć bilety dziesięciu przewoŸników kolejowych. Według Urzędu Transportu Kolejowego ich łšczny udział rynku, pod względem liczby obsługiwanych pasażerów, wynosi prawie 90 procent. Z aplikacji SkyCash mogš ponadto korzystać osoby podróżujšce pocišgami SKM w Warszawie, w których obowišzuje taryfa przewozowa stołecznej komunikacji miejskiej.

– Mobilne bilety stały się już standardem w ofercie polskich przewoŸników kolejowych. Ich udział wœród transakcji realizowanych przy użyciu naszej aplikacji roœnie niezmiennie od kilku lat – mówi Piotr Bochenek, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu SkyCash, cytowany w komunikacie prasowym.

Koleje Œlšskie obsługujš połšczenia pomiędzy miastami województwa œlšskiego, a w przypadku linii Katowice - Oœwięcim również województwa małopolskiego. Sieć linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej przebiega natomiast przez obszar trzech powiatów: miasta stołecznego Warszawy, pruszkowskiego i grodziskiego.

Osoby korzystajšce z aplikacji mogš kupować bilety, płacšc za nie kartš płatniczš lub œrodkami, którymi wczeœniej zasilili swoje konto SkyCash.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL