Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Inne sporty

Trybunał Sprawiedliwości UE: Brydż to normalny sport

Fotorzepa/ Jakub Kamiński
Brydż jest sportem - uznał ostatecznie Trybunał Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej. Sšd rozstrzygnšł tę kwestię na proœbę Angielskiego Zwišzku Brydżowego, ale decyzja może mieć implikacje dla szachistów czy nawet pokerzystów.

Maciej Szpunar, jeden z tzw. Rzeczników Generalnych Trybunału, wydał decyzję, że w myœl brytyjskich przepisów o VAT brydż jest sportem, choć wymaga tylko "znacznego umysłowego wysiłku oraz treningu". Dodał, że w publicznym interesie jest, by uznać go za sport.

Sprawę wniósł do Trybunału Angielski Zwišzek Brydża, który toczył spór z HMRC, czyli Komisarzem Jej Królewskiej Moœci ds. Przychodów i Ceł. Zwišzek chciał odzyskać VAT, wymagany od niego przy opłatach za turnieje, klubowych składkach członkowskich czy zakupie sprzętu sportowego, a ten - wbrew pozorom - także w brydżu jest potrzebny.

Tego zdania nie podzielał brytyjski fiskus, orzekajšc, że unijna dyrektywa nie definiuje sportu. Wg niego sportem nie mogš być brydż, szachy czy poker, które nie wišżš się z dużš aktywnoœciš fizycznš, a raczej psychicznš.

EBU walczył z HMRC w sšdach od 2014 roku, twierdzšc, że powinien otrzymać ulgę podatkowš dostępnš innym zwišzkom sportowym. Dwa lata temu brytyjski sšd orzekł na niekorzyœć brydżystów. Jego zdaniem sport musi kojarzyć się z aktywnoœciš fizycznš - psychiczna jest niewystarczajšca.

Tymczasem Trybunał Sprawiedliwoœci zwrócił uwagę, że definicja sportu przeszła sporš ewolucję od czasu pierwszych igrzysk olimpijskich w Atenach w 1896 r. Obecnie za sport uznawane sš także wszelkiego rodzaju gry powišzane z aktywnoœciš umysłowš, a nie tylko fizycznš. Dodatkowo brydż został uznany za jeden ze sportów umysłowych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski w 1999 r. To oznacza, że angielski fiskus się mylił i niesłusznie pobierał VAT. "By coœ było uznane za sport, nie jest konieczne, by miało aspekt fizyczny. Wystarczy, że aktywnoœć ma istotny element umysłowy, który jest istotny dla wyniku".

Peter Stockdale, rzecznik EBU z zadowoleniem przyjšł decyzję Trybunału, ale stwierdził, że orzeczenie może mieć szersze implikacje. - Może pomóc promować brydż w szkołach. Skoro znalazł się na liœcie sportów, moglibyœmy zachęcać wielu młodych graczy. Moglibyœmy przekonywać, że można być dobrym w sporcie bez koniecznoœci kopania piłki czy machania rakietš tenisowš - stwierdził.

Opinia TSUE może mieć znaczenie nie tylko dla brydżystów, ale i grajšcych w szachy czy pokera. Poker sportowy mógłby zostać uznany za dyscyplinę sportowš, a nie za hazard, co otwierałoby drogę do ominięcia restrykcyjnych przepisów ustawy o grach hazardowych.

Malcolm Pein, dyrektor Angielskiej Federacji Szachowej, zauważył, że jego dyscyplina nie otrzymuje wsparcia ze strony rzšdu. - Oczywiœcie do szachów nie potrzebujesz ogromnej iloœci sprzętu, ale potrzebujesz szkolenia. Jeœli chcesz wynajšć najlepszych trenerów, to kosztuje. Większoœć turniejów odbywa się we wschodniej Europie, musimy więc płacić za podróż. Nie mamy pieniędzy, by lecieć na zawody dzień przed rozpoczęciem, żeby odpoczšć przed turniejem - stwierdził. Teraz prawdopodobnie i szachiœci będš mogli korzystać z preferencyjnego VAT-u.

ródło: rp.pl/ Telegraph

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL