Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Hotele

Rosnš ceny w hotelach bez gwiazdek

Pixabay
Œrednio o 24 procent wzrosły w grudniu ceny noclegów w obiektach niekategoryzowanych - podaje serwis Hotele.pl
Œrednia cena noclegu w ostatnim miesišcu 2017 roku sięgnęła 237 złotych 84 groszy i była o 5,87 procent wyższa niż w tym samym czasie rok wczeœniej. Największy wzrost serwis zanotował w przypadku obiektów niekategoryzowanych, w przypadku których œrednia cena noclegu zwiększyła się o 24,6 procent, do 193 złotych 29 groszy. Znacznie powyżej œredniej wzrosły również ceny w obiektach jedno- i dwugwiazdkowych, odpowiednio o 10,09 i 8,2 procent. Œrednia cena noclegu w najmniejszym stopniu wzrosła w przypadku hoteli trzygwiazdkowych. Zwiększyła się bowiem tylko o 0,74 procent, do 216 złotych 28 groszy.
W grudniu, podobnie jak w listopadzie, serwis odnotował spadek popularnoœci hoteli o standardzie trzech gwiazdek. Ich udział w łšcznej liczbie rezerwacji w tym okresie spadł o 2,34 punktu procentowego, do 46,51 procent. Największy wzrost udziału w rynku rezerwacji zanotowały zaœ hotele o standardzie czterech gwiazdek, których udział wzrósł o 3 punkty procentowe, do 24,85 procent. Z danych Hotele.pl wynika, że w grudniu największa liczba rezerwacji przypadła na hotele w Warszawie. Udział stołecznych obiektów noclegowych w łšcznej liczbie rezerwacji sięgnšł 26,3 procent, co oznacza wzrost o 1,26 punktu procentowego (porównujšc rok do roku). Drugim co do popularnoœci miastem był Wrocław, którego udział wyniósł 7,6 procent, czyli było o 0,83 punktu procentowego mniejszy niż w tym samym czasie rok wczeœniej. Trzecie miejsce w zestawieniu zajšł Kraków, w którym nocleg kupiło 5,2 procent klientów serwisu, o 0,8 punktu procentowego mniej niż w grudniu roku 2017. Klienci Hotele.pl rezerwowali noclegi œrednio na 6,3 dnia przed planowanš datš przybycia, czyli o 0,2 dnia wczeœniej niż w tym samym czasie rok wczeœniej.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL