Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Polska upamiętnia rotmistrza Pileckiego

Rotmistrz Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 roku.
Archiwum IPN
Dziœ 117. rocznica urodzin rotmistrza Witolda Pileckiego. W kilku miastach Polski odbędš się dziœ Marsze Rotmistrza.

Z kolei w Dobrzycy w Wielkopolsce odbędzie się msza œwięta w intencji jego beatyfikacji.

W Warszawie marsz ku czci rotmistrza odbędzie się po raz ósmy. Jak powiedział Marcin Pasierbski, prezes Fundacji Służba Niepodległej, która współorganizuje wydarzenie - odbywa się on w 117. rocznicę urodzin Witolda Pileckiego.

Tegoroczne obchody w stolicy rozpocznš się o godzinie 15 mszš œwiętš w archikatedrze œw. Jana, następnie około godziny 16 spod œwištyni wyruszy Marsz Pamięci, który zakończy się pod pomnikiem upamiętniajšcym Rotmistrza Witolda Pileckiego przy Al. Wojska Polskiego 40.

Tam też, o godzinie 17:30, odbędzie się częœć oficjalna uroczystoœci ze złożeniem wieńców i przemówieniami. Podobne marsze zaplanowano także w innych miastach – m.in. w Gdańsku,  Lublinie czy w Stalowej Woli.

- Pomaszerujemy, aby wspólnie uczcić pamięć jednego z najodważniejszych żołnierzy II Rzeczpospolitej. Rotmistrz Witold Pilecki zasłynšł podczas II Wojny Œwiatowej m.in. dobrowolnym trafieniem do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, gdzie stworzył ruch oporu oraz na podstawie przeżyć z tego miejsca napisał tzw. „Raporty Pileckiego". Uciekł, gdy zagroziła mu dekonspiracja – wspominajš organizatorzy Gdańskiego Marszu Pileckiego.

W Lublinie obchody zacznš się o godz. 13:15 mszš œwiętš w intencji rotmistrza Witolda Pileckiego w koœciele Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza.

Godzinę póŸniej z Placu Wolnoœci ruszy marsz. Przejdzie on trasš: Bernardyńska, kard. Stefana Wyszyńskiego, Królewskš, Starym Miastem na dziedziniec Zamku Lubelskiego. Tam odbędzie się oficjalna częœć uroczystoœci.

W Dobrzycy w Wielkopolsce o godz. 11 w koœciele parafialnym rozpocznie się msza œw. w intencji beatyfikacji Rotmistrza. A od 14:30 w koœciele poewangelickim zainteresowani będš mogli wysłuchać wystšpień Tadeusza Płużańskiego i Piotra Dmitrowicza.

- Będzie można też zapoznać się z wystawš planszowš, którš przygotowało Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. Wystawa ta dwa lata temu prezentowana była w szkołach œrednich w południowej Wielkopolsce – mówiš organizatorzy.

Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 roku. Był bohaterem wojny polsko-bolszewickiej i uczestnikiem wojny obronnej w 1939 roku.

W czasie okupacji współtworzył konspiracyjne struktury Tajnej Armii Polskiej. W 1940 roku dobrowolnie trafił do niemieckiego obozu Auschwitz, gdzie organizował ruch oporu, a także system pomocy dla więŸniów. Po ucieczce z obozu œmierci w kwietniu 1943 roku pisał raporty na temat obozu.

Pilecki brał też udział w Powstaniu Warszawskim, a póŸniej walczył w szeregach armii Andersa. Wrócił do Polski, aby działać w podziemiu antykomunistycznym. Zatrzymany przez komunistów, został skazany na karę œmierci w pokazowym procesie politycznym.

Zamordowano go 25 maja 1948 roku metodš katyńskš – strzałem w tył głowy. Szczštków Witolda Pileckiego do dziœ nie odnaleziono.

Rotmistrza sšdownie zrehabilitowano dopiero w III RP. 30 lipca 2006 roku został on odznaczony poœmiertnie przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Orderem Orła Białego, a pięć lat temu został awansowany do stopnia pułkownika.

- Rotmistrz Witold Pilecki jest znakomitym wzorem do naœladowania nie tylko za wojenne zasługi. Był przede wszystkim kochajšcym mężem i ojcem, aktywnym działaczem społecznym, skromnš osobš. Pragniemy ukazać życiorys Rotmistrza Pileckiego, głównie młodemu pokoleniu, jako wzór godny naœladowania, pokazujšcy jak wspaniale można przeżyć swoje życie, służšc OjczyŸnie – tłumaczš organizatorzy Gdańskiego Marszu Pileckiego.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL