Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Stalinowskie wzory SB

Rejestracja NSZZ RI Solidarnoœć w 1981 r. Organizacja ta powstała po strajkach chłopskich na Podkarpaciu.
Fotorzepa, Kuba Ostałowski
Były naczelnik Wydziału Œledczego SB w Kroœnie bezprawnie aresztował działaczy opozycji i okrutnie znęcał się nad nimi – wynika ze œledztwa IPN

Szef pionu œledczego rzeszowskiego oddziału IPN postawił zarzuty Zdzisławowi G. byłemu kroœnieńskiemu esbekowi. Zdaniem œledczych popełnił on szereg przestępstw w okresie od 12 grudnia 1981 r. do 7 grudnia 1982 r. w Kroœnie, Sanoku, Uhercach, Łupkowie, Rzeszowie, Nisku, Kielcach i Gołdapi. Prokurator traktuje przestępstwa popełnione przez Zdzisława G. jako zbrodnie przeciwko ludzkoœci.

Jego zdaniem uczestniczył on w przeœladowaniu osób z powodów politycznych, tylko dlatego, że należały do NSZZ „Solidarnoœć". Zdaniem œledczych bezprawnie pozbawił on wolnoœci 69 działaczy tej organizacji.

„Działania Zdzisława G. polegały na planowaniu przygotowania do akcji internowania i kierowaniu niš poprzez opracowanie kryteriów typowania osób do internowania, zatwierdzanie osób przewidzianych do internowania i wniosków o ich izolację, utworzenie kilkuosobowych grup funkcjonariuszy dla ujęcia wyznaczonych im osób, udzielanie szczegółowego instruktażu i rozdzielanie zadań, przygotowanie na każdš przewidzianš do zatrzymania osobę dokumentacji, w tym przede wszystkim nakazów zatrzymania i decyzji o internowaniu, w których powoływano się na nieistniejšcy dekret z 12 grudnia 1981 r. o ochronie bezpieczeństwa państwa i porzšdku publicznego w czasie obowišzywania stanu wojennego" – opisuje prokurator IPN.

Zdzisław G. dostarczył listy osób przeznaczonych do internowania Komendantowi MO w Kroœnie wiele dni przed wprowadzeniem stanu wojennego. G. miał następnie kierować akcjš internowań opozycjonistów. To on 12 grudnia 1981 r. w godz. 22 - 24 wydał podległym sobie funkcjonariuszom sprzęt do wyłamywania drzwi i dokumenty dotyczšce internowania danej osoby. Po zatrzymaniu działaczy Solidarnoœci współdecydował o czasie pobytu tych osób w oœrodkach odosobnienia.

IPN przedstawił mu też zarzut zbrodni komunistycznej. Otóż od 25 do 26 listopada 1987 r. w Kroœnie doprowadził on do zatrzymania i przeszukania miejsca zamieszkania działacza Solidarnoœci Grzegorza G. Spowodował bezprawne pozbawienie wolnoœci Grzegorza G.– co najmniej od godz. 9.30 do 22 - 26 listopada 1987 r. W tym czasie nad zatrzymanym okrutnie znęcano się fizycznie i moralnie. Celem było uzyskanie od niego oczekiwanych zeznań. Przesłuchania były przeprowadzone w sposób cišgły, bez odpoczynku i możliwoœci przyjmowanie przez zatrzymanego płynów i posiłków. W tym czasie zatrzymanemu grożono umieszczeniem w więzieniu, a także pobito do nieprzytomnoœci.

Sprawa esbeka została wyłšczono ze œledztwa przeciwko zastępcy Komendanta Wojewódzkiego MO w Kroœnie ds. SB Jana Ż.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL