Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Gierek przelicytował Moczara

Fotorzepa, Darek Golik
Słowa Gierka zostały odebrane przez Gomułkę i jego najbliższe otoczenie jako przekroczenie granicy lojalnoœci - mówi Andrzej Friszke, historyk z ISP PAN

Rz: Dokładnie 50 lat temu, 14 marca 1968 r., w Katowicach odbył się 100-tysięczny wiec poparcia dla władzy, podczas którego sekretarz wojewódzki Edward Gierek wygłosił słynne słowa o „œlšskiej wodzie, która pogruchocze koœci", skierowane w stronę „pogrobowców starego ustroju, rewizjonistów, syjonistów i sługusów imperializmu".

Prof. Andrzej Friszke: Retoryka przemówienia była radykalna, jednoznacznie popierajšca trwajšcš w Polsce kampanię przeciwko studentom i „syjonistom". Jednoczeœnie była to próba przelicytowania „moczarowców". Słowa Gierka zostały odebrane przez Gomułkę i jego najbliższe otoczenie jako przekroczenie granicy lojalnoœci. W biuletynie wydawanym przez MSW komentowano, że towarzysz Gierek okazał się być pryncypialny, mocny, zdecydowany, a zarazem pytano, gdzie jest I sekretarz partii... Gomułka zabrał głos dopiero 19 marca, czyli kilka dni po Gierku.

Jak wydarzenia marcowe wpłynęły na pozycję Gierka?

Już przed Marcem był on ważnš postaciš – I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach, które były wielkim oœrodkiem partyjnym, z licznymi hutami i kopalniami, więc klasa robotnicza była tam naturalnie liczna. To, że ktoœ był I sekretarzem w Katowicach, a nie np. w Lublinie, stanowiło zasadniczš różnicę. Gierek w 1956 r. przez kilka miesięcy był nawet członkiem kierownictwa partii, lecz wrócił do Katowic, gdzie budował swoje wpływy. Ale nie był postaciš bardzo znanš w skali ogólnopolskiej. Zmieniło się to właœnie po Marcu.

Czy było możliwe, by Gierek przejšł władzę zaraz po wydarzeniach marcowych?

Wysadzenie z siodła Gomułki, lidera partii, de facto dyktatora, który rzšdził od 12 lat i miał całkowicie sobie podległy aparat władzy, nie było prostš sprawš. Wymagało to długiej, podzielonej na etapy, drogi. Zresztš nie wiem, czy Gierek był wtedy pewny, że chce obalić Gomułkę. Jego działania sprowadzały się raczej do gry o pozycję numer dwa–trzy w państwie. W latach 1968–1970 budował frakcję w opozycji do Mieczysława Moczara, opierajšc jš na tzw. technokratach, czyli dyrektorach zjednoczeń czy częœci sekretarzy wojewódzkich.

Dlaczego właœciwie postawiono na niego w grudniu 1970?

Do końca nie wiemy – tu jest znak zapytania. Przecież fakt, że wczeœniej mieszkał na Zachodzie, był dla niego raczej obcišżeniem. Ale może wtedy dał się poznać radzieckim towarzyszom z dobrej strony? Może wpływ miało to, że po powrocie do Polski był zwišzany z Katowicami i przemysłem węglowym? Przecież Rosjanie eksploatowali polskie kopalnie, wywożšc węgiel do Zwišzku Radzieckiego. Z jakichœ przyczyn Nikita Chruszczow już wczeœniej znał nazwisko regionalnego działacza partii, a do tego potrafił wyrazić o nim opinię. W 1956 r., podczas wizyt w Polsce, Chruszczow dwukrotnie w bardzo pozytywnych słowach wypowiadał się o Gierku.

Niektórzy historycy przypuszczajš, że Gierek był sowieckim agentem.

Nie mamy na to dowodów, natomiast jest to prawdopodobne. Przecież we Francji, w Belgii, gdzie Gierek przebywał w czasie wojny, były struktury komunistyczne i prężnie działał sowiecki wywiad.

—rozmawiał Łukasz Lubański

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL