Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Z flagš Hitlera na Marsz Niepodległości

AFP
Policjanci zatrzymali dwie osoby, które miały przy sobie flagę ze swastykš. To działo się w czasie Marszu Niepodległoœci 11 listopada 2017 roku.

Dotychczas było wiadomo, że w trakcie marszu organizowanego 11 listopada 2017 r. przez œrodowiska narodowe w Warszawie eksponowane były m.in. transparenty i flagi œrodowisk skrajnie prawicowych np. z celtyckim krzyżem i rasistowskimi napisami. Ich obecnoœć w trakcie marszu udokumentował m.in. nasz dziennikarz Jacek Nizinkiewicz. Teraz okazuje się, że w trakcie tej demonstracji policjanci zatrzymali w pobliżu ul. Smolnej osoby niosšce flagę ze swastykš.

W odpowiedzi na interpelację poselskš grupy posłów z PO wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński napisał : „W dniu 11 listopada 2017 roku w ramach zabezpieczenia przebiegu Marszu Niepodległoœci w Warszawie przy ul. Smolnej policjanci dokonali zatrzymania, znajdujšcych się w grupie kontrmanifestantów, dwóch mężczyzn niosšcych transparent z symbolikš przedstawiajšcš swastykę (...). Wspomniane osoby zostały przesłuchane w charakterze œwiadków (...) w obecnoœci pełnomocnika i bezpoœrednio po zakończeniu tej czynnoœci zwolnione. Przedmiotowy transparent został zabezpieczony przez Policję. W dniu 13 listopada 2017 roku materiały sprawy przekazano do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Œródmieœcie Północ z wnioskiem o decyzję w zakresie dalszego postępowania. W dniu 16 listopada 2017 roku wskazana Prokuratura przesłała akta do Prokuratury Okręgowej w Warszawie z wnioskiem o wszczęcie œledztwa i zajęcie stanowiska w zakresie dalszego toku postępowania, zgodnie z decyzjš Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2014 roku w zakresie tzw. przestępstw z nienawiœci. W dniu 6 grudnia 2017 roku zostało wszczęte dochodzenie w sprawie propagowania faszystowskiego ustroju państwa poprzez prezentowanie transparentu zawierajšcego symbol swastyki (...)".

Z informacji przekazanej przez Zielińskiego posłom wynika, że podczas Marszu „użyto" pięć takich transparentów oraz „niewielkš iloœć transparentów z symbolem krzyża celtyckiego i falangi". Wiceminister dodaje, że był to marginesem „w stosunku do transparentów zawierajšcych hasła o treœci bezsprzecznie patriotycznej".

Dodał, że po zakończeniu zabezpieczenia tej demonstracji „w Komendzie Stołecznej Policji (KSP) podjęto czynnoœci zmierzajšce do zabezpieczenia materiałów filmowych oraz wszelkich informacji zawierajšcych treœci z transparentów oraz zachowań uczestników marszu mogšcych wyczerpywać znamiona przestępstw". 20 listopada 2017 roku Prokuratura Rejonowa Warszawa-Œródmieœcie wszczęła œledztwo w sprawie publicznego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa i publicznego nawoływania do nienawiœci na tle różnic rasowych, etnicznych i wyznaniowych przez uczestników Marszu Niepodległoœci w Warszawie w dniu 11 listopada 2017 roku. (...) Obecnie œledztwo jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Zieliński nie informuje o efektach tych działań.

Wiceminister dodał, że w tego dnia do œródmiejskiej komendy policji doprowadzono 43 osoby, głównie uczestników kontrmanifestacji.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL