Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Ujawnić listę odznaczonych

Fotorzepa, Kuba Kamiński
Czy spis odznaczonych działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych będzie jawny? Sprawę rozstrzygnie sšd.

Na wniosek Jarosława Macieja Goliszewskiego, byłego fotoreportera podziemnych wydawnictw, Wojewódzki Sšd Administracyjny rozpatrzy skargę na decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Goliszewski wystšpił do szefa tego urzędu w trybie dostępu do informacji publicznej o udostępnienie mu listy osób uhonorowanych odznakš „Za zasługi dla niepodległoœci 1956–1989" oraz opublikowanie stale aktualizowanej listy na internetowej stronie urzędu. Przypomniał, że listy osób odznaczanych orderami i odznaczeniami wszystkich kategorii i klas sš publikowane w Monitorze Polskim, a także na stronach m.in. prezydenta RP czy IPN.

Dlaczego tak samo nie mieliby być potraktowani działacze opozycji i osoby represjonowane? – pyta. Jego zdaniem nadanie odznaki honorowej powinno być powodem „do dumy, a nie wstydu". Jednoczeœnie dodaje, że ich publikacja stanowiłaby pewnego rodzaju formę „społecznej weryfikacji", by się nie okazało, że status ten otrzymała osoba nieuprawniona.

Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan J. Kasprzyk wydał decyzję o odmowie udostępnienia tych danych. Stwierdził, że informacja ta „należy do strefy prywatnej, prawnie chronionej" w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Urzędnik przyznał, że w dziennikach urzędowych sš publikowane ordery nadane przez prezydenta, ale „brak jest analogicznego przepisu", który nakazuje to szefowi Urzędu do spraw Kombatantów. Zwrócił też uwagę, że nie ma on zgody odznaczonych na rezygnację z „przysługujšcego im prawa do prywatnoœci".

Szef urzędu poprosił także o opinię w tej sprawie Edytę Bielak-Jomaa, generalnego inspektora ochrony danych osobowych. Szefowa GIODO przyznała rację szefowi urzędu, że nie ma on obowišzku publikacji danych tych osób. Dlatego podtrzymał on swojš decyzjš, którš Goliszewski zaskarżył do sšdu.

Dotychczas do Urzędu do spraw Kombatantów wpłynęło 8558 wniosków o potwierdzenie statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej, a 6166 uzyskało decyzje pozytywne.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL