Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Utracone dzieła sztuki: Chcemy łukaszowców

Szkic autorstwa Bractwa œw. Łukasza namalowany na nowojorskš wystawę
NAC
Polska stara się o zwrot z USA obrazów utraconych w czasie wojny.

Chodzi o siedem obrazów przedstawiajšcych „doniosłe wydarzenia z historii Polski" – opisujš nam pracownicy Ministerstwa Kultury. Jak dowiedzieliœmy się w resorcie, rozmowy ze stronš amerykańskš sš bardzo trudne i cišgnš się już od kilku lat, mimo że Polska złożyła wniosek restytucyjny. Pracownicy ministerstwa ustalili, że utracone w wyniku wojny dzieła sztuki wiszš w bibliotece jezuickiego college'u Le Moyne w Syracuse na północy Stanów Zjednoczonych.

Spór dotyczy obrazów, które zostały namalowane w 1938 r. na zamówienie polskiego rzšdu (inspiratorem miał być minister spraw zagranicznych Józef Beck) przez artystów skupionych w Bractwie œw. Łukasza.

Wspólne malowanie

Była to grupa, która powstała w 1925 i działała do 1939. Założyli jš uczestnicy pleneru w Kazimierzu Dolnym: prof. Tadeusz Pruszkowski i jego studenci z warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych – Jan Gotard, Aleksander Jędrzejewski, Edward Kokoszko, Antoni Michalak, Janusz Podoski, Mieczysław Schulz, Jan Wydra i Jan Zamoyski. Potem dołšczyli do niej m.in. Bolesław Cybis, Eliasz Kanarek i Czesław Wdowiszewski, a następnie Stefan Płużański.

Nawišzywali oni do wzorów malarstwa z XVI i XVII w. Malowali więc obrazy o tematyce historycznej, biblijnej, ale też sceny rodzajowe, pejzaże. Grupa ta wykonywała także zamówienia różnych instytucji, m.in. dekorację wnętrz transatlantyków M/s „Piłsudski" i M/s „Batory".

Najciekawsze zlecenie otrzymali przed wojnš od Komitetu Organizacji Polskiego Pawilonu na Œwiatowš Wystawę w Nowym Jorku w 1939 r.

Jedenastu „łukaszowców" – tak potocznie ich nazywano – stworzyło wspólnie siedem obrazów przedstawiajšcych najważniejsze wydarzenia z historii Polski. Każdy obraz posiada sygnatury jedenastu autorów.

Pokazać wielkoœć Polski

W katalogu wystawy napisano: „Obrazy te majš na celu uprzytomnienie Amerykanom, że Polska jest wielkim państwem o starej kulturze, nie zaœ tworem nowym, powstałym po I wojnie europejskiej".

Dzieła były przeznaczone do sali honorowej polskiego pawilonu na Wystawie Œwiatowej w Nowym Jorku (1939–1940). Obrazy o wymiarach 120 x 200 cm każdy eksponowano tam od maja 1939 do końca 1940 r. „Po zakończeniu wystawy, ze względu na trwajšcš w Europie wojnę, postanowiono przechować je na terenie USA. Po wojnie obrazy (oraz cztery makaty Mieczysława Szymańskiego) znalazły się w dyspozycji Stefana Roppa, komisarza generalnego pawilonu polskiego" – opisujš nam urzędnicy Ministerstwa Kultury. Baron Ropp przed wojnš był m.in. dyrektorem Targów Poznańskich.

Spór z uczelniš

„W 1958 r. Ropp rozpoczšł przekazywanie płócien i gobelinów, wycenianych wówczas na 100 tys. dol., do Le Moyne College, odpisujšc co roku ich wartoœć, jako darowizny, od podatku. Dwuznacznoœci tej sprawie dodaje fakt, że w tym czasie uczelnia zatrudniła go jako wykładowcę. Jak to mówiš przedstawiciele Polonii – uzyskał intratne dożywocie u jezuitów" – napisał kilka lat temu Sławomir Rogowski w tygodniku „Polityka".

Jak nam tłumaczš pracownicy Ministerstwa Kultury, w mniemaniu Roppa dzieła te stanowiły „zadoœćuczynienie za nieuregulowane honorarium wynikajšce z pełnionej funkcji w czasie nowojorskiej wystawy".

„Stefan Ropp podarował obiekty Le Moyne College w Syracuse, gdzie był wykładowcš. Obecnie eksponowane sš w pomieszczeniach biblioteki college'u" – dodajš nam eksperci zajmujšcy się poszukiwaniami utraconych dzieł sztuki.

Resort kultury od kilkunastu lat wspólnie z ambasadš RP w Waszyngtonie stara się o zwrot tych dzieł. Mowa m.in. o obrazie ilustrujšcym moment powitania przez Bolesława Chrobrego cesarza Ottona III czy chrzest Litwy.

„W œwietle zachowanych dokumentów wštpliwoœci budzi, czy Stefan Ropp miał prawo rozporzšdzać mieniem skarbu państwa, a w konsekwencji czy Le Moyne College nabył prawa własnoœci do obrazów" – dodajš pracownicy resortu kultury.

Zapytaliœmy amerykańskš uczelnię o losy polskich obrazów, a przede wszystkim o to, czy college posiada dokumentację własnoœci obrazów i gobelinów. Nie otrzymaliœmy odpowiedzi.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL