Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

IPN tworzy listę wszystkich SS-manów

Fotorzepa, Piotr Guzik
W IPN powstaje baza danych wszystkich funkcjonariuszy służšcych w niemieckich obozach koncentracyjnych i zagłady zlokalizowanych na terenie okupowanej Polski.

Obejmie ona dane dotyczšce służšcych w nich SS-manów, ale także np. kobiet z niemieckich formacji pomocniczych, które pracowały w obozach koncentracyjnych i zagłady utworzonych przez III Rzeszę na terenach okupowanej Polski.

IPN dysponuje danymi 23 tysięcy SS – manów. Jednak jak zapowiada Jacek Kwilosz zastępca naczelnika Archiwum IPN w Krakowie baza ta powinna być uzupełniona m.in. o dane z archiwów niemieckich, amerykańskich, czy ukraińskich. – Będziemy także starali się współpracować w tym zakresie z Rosjš – dodaje Jacek Kwilosz. IPN nawišzał w tym zakresie też współprace z muzeami, które działajš na terenie byłych obozów.

Z szacunków historyka i socjologa prof. Aleksandra Lasika wynika, że w obozach tych mogło służyć w czasie wojny ok. 60 – 70 tys. osób. To oznacza, że IPN na razie dysponuje około połowa nazwisk. Dzięki pracy profesora powstała już baza danych 8,5 tysięcy SS - manów służšcych w obozie koncentracyjnym Auschwitz- Birkenau. Teraz w oparciu o niemieckie dane tworzy on leksykon niemieckich oficerów SS służšcych w obozach na ternach okupowanej Polski.

Twórcy bazy zakładajš (odpowiednia aplikacja już jest gotowa), że znajdš się w nim nie tylko dane osobowe, ale także przebieg służby, pełnione funkcje, zdjęcia, a także wyroki. Dane będš dostępne w języki polskim, niemieckim i angielskim.

Co istotne bazę tę tworzy zespół, który powstał w centrali pionu œledczego IPN, w skład którego wchodzi prokurator, archiwista i kilku historyków. Jak nas informuje Bogusław T. Czerwiński, prokurator IPN dane te będš zbierane dla potrzeb prowadzonych œledztw, które dotyczš zbrodni popełnionych w niemieckich obozach koncentracyjnych i zagłady.

Pion œledczy IPN prowadzi teraz osiem wielowštkowych œledztw obozowych. Dotyczš one zbrodni popełnionych w Auschwitz – Birkenau, Gross Rosen, Buchenwald, Treblince, na Majdanku, Ravensbruck, Mittelbau – Dora, Sachsenhausen.

Dlatego zespół ten może zdobywać informacje z archiwów w oparciu o wnioski kierowane do organów œcigania innych państw o pomoc prawnš. Prokurator zapewnia, że częœć zebranych na poczet prowadzonych œledztw danych będzie udostępniona. Równolegle zespół ten chce stworzyć portal edukacyjny, częœciowo oparty na zebranych już materiałach na którym opisany zostanie proces rozliczenia zbrodniarzy niemieckich już po wojnie. - Roboczo portal ten mógłby być zatytułowany „Naziœci mieli narodowoœć" – dodaje prokurator Czerwiński.

Ten sam zespół wytypował spoœród ponad 23 tysięcy funkcjonariuszy SS pełnišcych służbę w obozach, grupy około 1600 SS – manów, którzy jeszcze mogš żyć. Następnie skierowali zapytania do Interpolu o rozpoczęły ich poszukiwania.

Wnioski dotyczš głównie obywateli Niemczech i Austrii, ale także m. in. w Chorwacji, Serbii, Rumunii, Słowenii, Holandii, Francji na Węgrzech i Ukrainy. W czasie wojny obywatele tych krajów współpracowali z niemieckimi formacjami, służyli też w obozach koncentracyjnych. Nie ma na tej liœcie Polaków.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL