Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Aktor z "Gry o tron" odnalazł ważny dla Kościoła dokument

Archives des jésuites de France
Paul Bentley, brytyjski aktor, który w bijšcej rekordy popularnoœci "Grze o Tron" wcielił się w rolę wysokiego rangš religijnego hierarchy, Wielkiego Septona, odnalazł dokument dotyczšcy znanego księdza Pierre'a Teilharda de Chardina, którego nauki długo były traktowane bardzo podejrzliwie przez Koœciół.

Jezuita Teilhard de Chardin był zwolennikiem teorii ewolucji, którš starał się połšczyć z doktrynš chrzeœcijańskš uznajšc, że ewolucja gatunków prowadzi do ostatecznego celu, jakim jest zbliżenie się bytu do Boga - a moment, gdy cel ten się zrealizuje będzie momentem, w którym nastšpi drugie przyjœcie Jezusa Chrystusa na œwiat.

Urodziny w 1881 roku Teilhard de Chardin jest przedmiotem zainteresowań naukowych Bentleya, który w chwilach wolnych od zajmowania się aktorstwem zgłębia historię Koœcioła katolickiego.

Przeglšdajšc archiwa zakonu jezuitów w Rzymie Bentley odnalazł dokument, który jezuita musiał podpisać w 1925 roku na żšdanie swoich koœcielnych przełożonych. Duchowny musiał zaakceptować szeœć tez dotyczšcych przedstawionej w Biblii wizji stworzenia œwiata. De Chardin poczštkowo chciał podpisać tylko pięć, nie mogšc - ze względu na posiadanš przez siebie wiedze naukowš - pogodzić się z jednš tezš. Ostatecznie jezuita podpisał się jednak pod wszystkimi tezami, a Bentley napisał sztukę "Inkwizycja", która przedstawia moralne dylematy przeżywane przez de Chardina przed złożeniem podpisu pod tezami.

Mimo dokonania tego aktu odcięcia się od własnych poglšdów jezuita był wielokrotnie krytykowany za głoszone przez siebie tezy. W 1962 roku watykańska Kongregacja Nauki Wiary wydała ostrzeżenie przed bezkrytycznym przyjmowaniem poglšdów Teilharda. Większoœć jego prac została - za jego życia - zakazana przez zakon jezuitów.

De Chardin zmarł w 1955 roku. W cišgu ostatnich kilkunastu lat wrócił do łask - na jego prace powoływał się papież Benedykt XVI i papież Franciszek. Rok temu Papieska Rada ds. Kultury zaapelowała do Kongregacji Nauki Wiary o wycofanie ostrzeżenia dotyczšcego prac jezuity.

ródło: Huffington Post

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL