Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Historycy apelujš do Dudy o zawetowanie ustawy o IPN

digitalcollections.nypl.org
"Wejœcie w życie ustawy w tym brzmieniu byłoby olbrzymiš szkodš zarówno dla wizerunku Polski na œwiecie jak i naszej wspólnoty narodowej" - piszš w liœcie do prezydenta członkowie Zarzšdu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego.

"Nie ma najmniejszej wštpliwoœci, iż Polska była ofiarš brutalnej okupacji nazistowskiej, jednak nowelizacja ustawy o IPN wykracza daleko poza problem ochrony wizerunku naszego kraju tworzšc tematy tabu i zagrażajšc jakoœci prowadzenia badań historycznych w wielu placówkach i katedrach naukowych" - piszš historycy w liœcie do prezydenta.

Zauważajš, że przepisy zawarte w ustawie powodujš obawy, że penalizacji poddane zostanš opinie wyrażone podczas dyskusji "nad ludzkimi zachowaniami, reakcjami oraz postawami w okresie wojny", a szczególnie nad postawami Polaków wobec Żydów.

"Penalizacji co prawda nie podlegajš badania naukowe i twórczoœć artystyczna, ale sens prowadzenia badań historycznych polega właœnie na przedstawianiu ich wyników opinii publicznej" - piszš autorzy listu.

Podkreœlajš, że oczywiste jest, iż Polska była ofiarš nazistowskiej okupacji, ale ustawa tworzy tematy tabu, zagrażajšce wizerunkowi Polski i jakoœci prac naukowych.

"Stoimy na stanowisku, że należy ponownie przedyskutować treœć ustawy. Prosimy Pana Prezydenta o stworzenie takiej możliwoœci poprzez jej zawetowanie" - kończš autorzy listu.

Pełna treœć listu

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL