Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Sobieski w Wiedniu

Wikipedia
"Jan III Sobieski – polski bohater narodowy i zwycięzca spod Wiednia. Historia. Pamięć. Dziedzictwo" - to tytuł konferencji, która odbędzie się 19 i 20 wrzeœnia w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu.

Spojrzenia historyków wzbogacš historycy sztuki, którzy przedstawiš szerzej fenomen sarmatyzmu a także intrygujšcš historię pierwszego pomnika Sobieskiego, jego wizerunki na obrazach, monetach, medalach, a nawet na œwiętych ikonach.

Jan III Sobieski jest nierozłšcznie zwišzany z historiš polskš i austriackš. Jako naczelny dowódca sojuszniczej armii w bitwie stoczonej 12 wrzeœnia 1683r. uwolnił od tureckiego oblężenia Wiedeń.

"Pogłębiona prezentacja osoby, dokonań oraz narastania legendy króla pozwoli też na postawienie aktualnych i palšcych pytań – czy uzasadnione jest przedstawianie Sobieskiego, przesiškniętego sarmackš orientalnš kulturš, tylko jako pogromcy islamu i tarczy chrzeœcijaństwa w Europie? Czy można obecnie powoływać się na króla Jana, jako na patrona antyislamskich i antytureckich postaw w dzisiejszej Europie?" - napisali organizatorzy w zaproszeniu.

Konferencja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych. Wykłady będš tłumaczone symultanicznie na język polski i niemiecki. Częœć paneli ma charakter œciœle naukowy, pozostałe - popularnonaukowy. Obrady konferencji będš toczyły się w Sali Teatralnej Austriackiej Akademii Nauk oraz w Sali im. Króla Jana III Sobieskiego w budynku PAN Stacji Naukowej w Wiedniu.

Konferencji towarzyszy wystawa "Jan III Sobieski. Polski król w Wiedniu" w wiedeńskim Pałacu Zimowym Księcia Eugeniusza Sabaudzkiego (Muzeum Belweder), którš można oglšdać do listopada.

ródło: PAP Nauka w Polsce, rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL