Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Witold Waszczykowski po wywiadzie ambasadora Rosji w "Rzeczpospolitej": ZSRR współwinny wybuchu wojny

Fotorzepa, Robert Gardziński
Skorygowałbym narrację historycznš i przytoczył fakty: ZSRR wybitnie przyczynił się do wybuchu II wojny œwiatowej, prowadził walkę z Niemcami, gdy stał się ofiarš agresji - tak do słów ambasadora Rosji, że Polska nadal istnieje dzięki rosyjskim żołnierzom, odniósł się szef MSZ Witold Waszczykowski.

W wywiadzie opublikowanym w czwartkowej "Rzeczpospolitej" ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew, odnoszšc się do kwestii usuwania pomników Armii Czerwonej w Polsce, mówił m.in., że "nowelizacja ustawy o dekomunizacji nie zawiera bezpoœredniego odniesienia do pomników żołnierzy radzieckich, tylko mówi ogólnie o zakazie propagowania ustroju totalitarnego". - Wystarczy więc uznać, że te pomniki nie sš propagandš komunizmu, tylko wyrazem wdzięcznoœci żołnierzom, którzy polegli i, dzięki którym Polska nadal istnieje - powiedział rosyjski ambasador. Na pytanie, czy bez nich Polski by dziœ nie było, odpowiedział: - Oczywiœcie. W wyzwalaniu Polski w jej obecnych granicach zginęło 600 tys. radzieckich żołnierzy, 55 proc. wszystkich strat ludzkich Armii Czerwonej w Europie poza granicami ZSRR z 1945 roku. W Polsce zginęło więc wtedy więcej naszych żołnierzy niż w Niemczech i we wszystkich innych krajach europejskich razem wziętych.

- Skorygowałbym tę narrację historycznš, bo nie można zaczynać historii stosunków polsko-radzieckich, polsko-rosyjskich od 1945 roku, od wyzwalania spod okupacji niemieckiej. Trzeba pamiętać, że Zwišzek Radziecki wybitnie przyczynił się do wybuchu II wojny œwiatowej i również wraz z Niemcami najechał na Polskę, więc jest współodpowiedzialny za wybuch II wojny œwiatowej - powiedział szef MSZ w czwartek w telewizji internetowej "wPolsce.pl".

Waszczykowski dodał, że Zwišzek Radziecki "prowadził walkę z Niemcami, prowadził też we własnym interesie, ponieważ po kilku latach był ofiarš agresji niemieckiej". - Zaczšłbym od korygowania tej narracji, od przytoczenia faktów - zaznaczył minister.

Ambasador Rosji w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" mówił też, że od zawarcia w 1994 r. polsko-rosyjskiej umowy w sprawie grobów i miejsc pamięci "nikt nie podważał nietykalnoœci" pomników Armii Czerwonej. - Zawsze, gdy się o to zwracaliœmy, polska Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa podejmowała niezbędne działania, aby utrzymywać pomniki Armii Czerwonej w należytym stanie. Od 2014 r. nagle wszystko się zmieniło. Okazało się, że poza cmentarzami te pomniki sš symbolem czegoœ nagannego. Dlaczego? Gdzie jest o tym mowa w porozumieniu z 1994 r.? - powiedział Andriejew.

Odnoszšc się do tej kwestii szef MSZ podkreœlił, że porozumienia międzynarodowe dotyczš ochrony cmentarzy, miejsc, gdzie sš pochowani żołnierze i oficerowie radzieccy. - I do tego jesteœmy zobowišzani i o to dbamy. Natomiast pomniki tzw. wdzięcznoœci - jak ambasador mówi - stawiano tu i ówdzie, stawiały władze lokalne miast, wsi, (te pomniki) nie sš chronione żadnym porozumieniem międzynarodowym i utrzymanie ich zależy od decyzji władz lokalnych, a nie władz państwa polskiego - powiedział Waszczykowski. Jak dodał, to, czy "na skwerkach, czy na placach, tam, gdzie jest jakiœ pomnik czy gwiazda czerwona, czy płyta jakaœ upamiętniajšca tamte wydarzenia z lat II wojny œwiatowej", te pomniki pozostajš, to jest decyzja władz lokalnych.

Podpisana niedawno przez prezydenta nowela ustawy o zakazie propagowania komunizmu, przyjęta w kwietniu 2016 roku, reguluje kwestie usunięcia obiektów budowlanych o charakterze nieużytkowym, np. pomników gloryfikujšcych ustrój totalitarny. Przepisów ustawy o zakazie propagowania komunizmu nie stosuje się do pomników niewystawionych na widok publiczny, znajdujšcych się na terenie cmentarzy albo innych miejsc spoczynku. Na pytanie, czy jest możliwe spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem, Waszczykowski odpowiedział: - Wszystko jest możliwe w dyplomacji.

- Minister Ławrow wysłał do mnie list gratulacyjny po tym, jak Polska została wybrana do grona Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-2019. Zaproponował konsultacje między naszymi ministerstwami. Takie konsultacje na poziomie wiceministrów już się odbyły. Myœlę, że następnym krokiem mogłoby być spotkanie np. w Nowym Jorku we wrzeœniu przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ, aby porozmawiać o tej współpracy w ramach ONZ. Rosja jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa i przez dwa lata też będziemy mieli interakcje - powiedział szef polskiego MSZ.

Na poczštku czerwca polskie MSZ poinformowało, że szef rosyjskiej dyplomacji złożył Polsce gratulacje w zwišzku z jej wyborem do Rady Bezpieczeństwa ONZ i wyraził gotowoœć konstruktywnej współpracy z Polskš oraz nadzieję, że będzie ona miała korzystny wpływ na rozwój stosunków, a pod koniec lipca w Moskwie odbyły się polsko-rosyjskie konsultacje, poœwięcone zagadnieniom dotyczšcym Rady Bezpieczeństwa ONZ; inicjatorem konsultacji była strona rosyjska, a jednym z tematów - możliwoœci ewentualnej współpracy Polski i Rosji na forum Rady.

Szef MSZ, zapytany o krytyczne uwagi ze strony polityków opozycji, że obecna ekipa rzšdzšca jest prorosyjska, odpowiedział: "To jest postęp, bo rok temu oskarżano nas, że idziemy ku Białorusi, dzisiaj w kierunku Rosji". - To jest taki chwyt oskarżać akurat partię i rzšd PiS, który bardzo mocno stawia na bezpieczeństwo Polski, który bardzo mocno podkreœlił, że Polska i nasza częœć Europy jest zagrożona imperializmem rosyjskim, który upominał się od lat o tarczę antyrakietowš itd., teraz wypominać nam jakšœ prorosyjskoœć - no jest to karkołomny zabieg, ale wiem, że jest to zabieg publicystyczno-retoryczny, który ma zadanie przekonać społeczeństwo. Fakty temu przeczš - powiedział Waszczykowski.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL