Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Od niedzieli obchody 97. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku

Inscenizacja przebiegu Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Fotorzepa/ Rafał Guz
Od kilku uroczystoœci w miejscowoœciach powiatu wołomińskiego rozpocznš się w niedzielę obchody 97. rocznicy batalii w obronie Warszawy.

Na niedzielę zaplanowano m.in. koncert "Póki Polska żyje w nas" w Bazylice Œw. Trójcy w Kobyłce, a także msze œw. w Tłuszczu i Zšbkach.

14 sierpnia w Ossowie w godzinach wieczornych odbędzie się odsłonięcie tablicy upamiętniajšcej bohaterski udział Francuskiej Misji Wojskowej w Bitwie Warszawskiej 1920 roku (przy szkole w Ossowie), a także apel poległych przy Krzyżu upamiętniajšcym bohaterskš œmierć ks. Ignacego Skorupki.

Centralnym punktem obchodów będzie rozpoczynajšce się 15 sierpnia o godz. 14 w Ossowie widowisko plenerowe – Rekonstrukcja bitwy w wykonaniu Stowarzyszenia Miłoœników Kawalerii im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich z Kobyłki.

Inscenizację Bitwy Warszawskiej poprzedzi modlitwa przy Krzyżu Pamięci ks. Ignacego Skorupki, odsłonięcie pomników œp. Marii Kaczyńskiej oraz por. BOR Pawła Janeczka na Polanie Dębów Pamięci oraz uroczysta msza œw. w kaplicy na Cmentarzu Poległych w Bitwie Warszawskiej celebrowana przez ks. abp. Henryka Hosera. Na cmentarzu odbędzie się też apel poległych i złożenie wieńców.

W zwišzku z perspektywš 100. rocznicy "cudu nad Wisłš" powiat wołomiński przygotował "legitymację uczestnika obchodów Bitwy Warszawskiej 1920 roku". Uczestnicy tegorocznych obchodów w Ossowie otrzymajš pamištkowš legitymację z pieczštkš potwierdzajšcš obecnoœć. Stemple będzie można otrzymać podczas trzech kolejnych rocznic, aż do 2020 r.

W sierpniu 2020 r. podczas obchodów setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej właœciciele legitymacji, którzy przez 4 lata kolekcjonowali pamištkowe stemple wezmš udział w konkursie z nagrodami pt. "Uczestniczę w obchodach Cudu nad Wisłš w Ossowie". Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.bitwawarszawska.pl

Uroczystoœci upamiętniajšce 97. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r. odbędš się także w Radzyminie. Na 15 sierpnia zaplanowano m.in. Bieg 1920 – XXVI Półmaraton "Cud nad Wisłš" i wystawę sprzętu wojskowego w centrum miasta na pl. T. Koœciuszki.

Odbędš się także uroczystoœci koœcielne i patriotyczne: msza œw., apel poległych oraz złożenie wieńców na mogiłach bohaterów na Cmentarzu Poległych 1920 r.

Konflikt polsko-bolszewicki rozpoczšł się tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległoœci. 18 listopada 1918 r. przywódca bolszewickiej Rosji Włodzimierz Lenin wydał rozkaz o rozpoczęciu Operacji "Wisła". Pokonanie Polski było celem taktycznym - głównym było wsparcie komunistów, którzy w tym samym okresie próbowali rozpoczšć rewolucję w Niemczech i w krajach powstałych po rozpadzie Austro-Węgier.

Na przedpolach Warszawy 13-15 sierpnia 1920 r. rozegrała się decydujšca batalia wojny polsko-bolszewickiej. Okreœlana "cudem nad Wisłš" i uznawana za 18. przełomowš bitwę w historii œwiata, zadecydowała o niepodległoœci Polski i uratowała Europę przed bolszewizmem.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL