Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Przed Grobem Nieznanego Żołnierza upamiętniono 74. rocznicę rzezi wołyńskiej

PAP/Jacek Turczyk
Zrobię wszystko, aby na Grobie Nieznanego Żołnierza znalazła się tablica upamiętniajšca bohaterstwo Polaków na Kresach Wschodnich - powiedział we wtorek szef MON Antoni Macierewicz, który - w ramach obchodów Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa - złożył tam wieniec.

"Pamięć o bohaterach była zawsze obecna w naszych sercach, a dzisiaj dzięki decyzji narodu polskiego jest także na placach, ulicach i chodnikach - tak jak być powinno" - powiedział Macierewicz.

Minister obrony narodowej podkreœlił, że jest jednak jedno miejsce, gdzie "wcišż brak jest upamiętnienia bohaterstwa i męczeństwa na Kresach Wschodnich, ludobójstwa jakie zostało wtedy popełnione - to Grób Nieznanego Żołnierza".

"Zrobię wszystko, aby na Grobie Nieznanego Żołnierza znalazła swoje miejsce tablica upamiętniajšca bohaterstwo Polaków na Kresach Wschodnich i męczeństwo mordowanych, zabijanych, katowanych naszych bliskich" - powiedział Macierewicz.

P.o. szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk podczas uroczystoœci zaznaczył, że dzisiejszy dzień to wyraz pamięci i hołdu dla męczenników Wołynia, "dla tych, którzy ginęli z ršk ukraińskich nacjonalistów tylko dlatego, że mówili po polsku, myœleli po polsku, że byli Polakami".

"Dzisiejszy dzień skłania do refleksji - bez stanięcia w prawdzie, nie można też budować współczesnoœci. Prawda o Wołyniu - nazwana uchwałš Sejmu dopiero w ubiegłym roku - jest taka, że dokonano wówczas zbrodni ludobójstwa, mordowano Polaków, dlatego że byli Polakami. To jest prawda i wobec tej prawdy muszš stanšć nasi bracia Ukraińcy i musimy stanšć też my" - podkreœlił Kasprzyk.

Szefowa kancelarii premiera Beata Kempa odczytała list premier Beaty Szydło, w którym napisała ona, że 11 lipca to dzień refleksji mówišcy o tym, do czego doprowadzić może "siła nienawiœci, totalitaryzmu, nacjonalizm i pogarda dla godnoœci człowieka i jego niezbywalnych praw".

"To także kolejna rocznica, która uzmysławia nam, że mimo bolesnej pamięci o tych strasznych czasach, musimy udŸwignšć ten ciężar i przechowywać tę bolesnš wiedzę w zbiorowej pamięci naszego narodu. Jesteœmy zobowišzani do podejmowania wszelkich starań, by wydarzenia rzezi wołyńskiej i innych miejsc kaŸni Polaków na Wschodzie zostały godnie upamiętnione" - napisała premier.

Przed Grobem Nieznanego Żołnierza złożono również wieńce w imieniu premier Szydło oraz m.in. od Stowarzyszenia-Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wczeœniej, podczas uroczystoœci, które odbyły się przy Skwerze Wołyńskim w Warszawie, odsłonięta została tablica informacyjna przy Pomniku Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej w województwach południowo-wschodnich w latach 1942-1947. Odbył się także Apel Pamięci, oddano salwę honorowš i odmówiono modlitwę ekumenicznš. Złożono również wieńce przy pomnikach Ofiar Ludobójstwa i 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.

11 lipca 1943 r. rozpoczęła się masowa akcja przeciwko ludnoœci polskiej przeprowadzona przez Ukraińskš Powstańczš Armię (UPA) na Wołyniu, okreœlana mianem rzezi wołyńskiej. Tego dnia, nazwanego póŸniej Krwawš Niedzielš, zaatakowano ludnoœć z blisko 100 polskich miejscowoœci. Historycy oceniajš, że podczas rzezi wołyńskiej zginęło od 30 do 60 tys. Polaków. Strona ukraińska ocenia swoje straty na 10-12, a nawet 20 tys. ofiar, przy czym częœć ofiar zginęła z ršk UPA za pomoc udzielanš Polakom lub odmowę przyłšczenia się do sprawców rzezi.

Sejm - na mocy uchwały z lipca 2016 r. - ustanowił 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Izba niższa oddała w niej hołd "wszystkim obywatelom II Rzeczypospolitej bestialsko pomordowanym przez ukraińskich nacjonalistów".

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL