Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Andrzej Duda dziękuje UNESCO za uratowanie Krakowa

PAP, Jacek Bednarczyk
Kraków bardzo wiele zawdzięcza UNESCO - powiedział w Krakowie prezydent Andrzej Duda otwierajšc sesję Komitetu Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO. Dziękował Komitetowi za to, że zaangażował się w latach 70. w sprawę Krakowa, gdy miasto to "ginęło w oczach".

Prezydent Duda bierze udział w uroczystoœci otwarcia 41. sesji Komitetu Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO.

Prezydent podkreœlił, że to wyjštkowe wydarzenie, ponieważ komitet obraduje w Polsce po raz pierwszy. Jak mówił, Kraków, w którym odbywa się sesja, bardzo wiele UNESCO zawdzięcza. Według prezydenta w latach 70. Kraków "ginšł w oczach". Jak zaznaczył, widać to na starych fotografiach, które ukazujš zniszczone zabytki Krakowa, zniszczone detale budynków wykonane przed setkami lat przez największych mistrzów. Prezydent mówił, że był to efekt rabunkowej gospodarki przemysłowej, gdy nie liczono się z polskim dziedzictwem.

- To właœnie w 1978 r. Wawel i stara częœć Krakowa wraz z dzielnicš Kazimierz zostały wpisane na powstajšcš wtedy Listę Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO. To był moment zmiany o 180 stopni, jeœli chodzi o ochronę zabytków Krakowa - podkreœlił Duda. Prezydent dziękował Komitetowi za to, że zaangażował się w latach 70. w sprawę Krakowa, gdy miasto to "ginęło w oczach".

Prezydent przypomniał jednoczeœnie, że na liœcie Œwiatowego Dziedzictwa znajduje się odbudowana po wojnie warszawska Starówka. - Wierzę, że polscy eksperci przyczyniš się do odbudowy Aleppo - powiedział.

- Wiem, że będziecie rozmawiać o tym, co trzeba uratować, odratować albo otworzyć dziœ na œwiecie w warstwie dorobku kulturowego, historycznego, architektonicznego, jak choćby o niewštpliwej koniecznoœci odbudowania Aleppo, zniszczonego w czasie konfliktu w Syrii - mówił Andrzej Duda.

Prezydent przypomniał, że w 1980 roku na listę Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO wpisano warszawskš Starówkę, która została całkowicie zniszczona podczas II wojny œwiatowej, a następnie odbudowana. Jak podkreœlił, na odbudowę stolicy składał się cały naród. - Mimo że nie były to oryginalne zabytki, że była to rekonstrukcja, to komitet UNESCO zgodził się wpisać warszawskš Starówkę na listę Œwiatowego Dziedzictwa jako przykład walki o przetrwanie tego dziedzictwa kulturowego, o to, że ono musi istnieć, musi trwać, bo stanowi zręby i fundament naszej cywilizacji - mówił prezydent.

- Wierzę w to, że polscy eksperci będš mogli przyczynić się do odbudowy Aleppo, do tego, żeby odzyskało ono œwietnoœć, którš miało przed wojnš i aby nadal mogło dobrze się rozwijać - dodał Andrzej Duda.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL