Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Niedźwiedź Wojtek z pomnikiem we Włoszech

Wikimedia Commons
W Cassino w œrodkowych Włoszech, u zbocza Monte Cassino, miejsca bitwy żołnierzy 2. Korpusu Polskiego, stanie pomnik niedŸwiedzia Wojtka, który towarzyszył im na wojennym szlaku. Zapowiedział to burmistrz Carlo Maria D'Alessandro, cytowany przez lokalne media.

Wojtek to syryjski niedŸwiedŸ brunatny, "adoptowany" przez żołnierzy 22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii w 2. Korpusie Polskim generała Władysława Andersa. NiedŸwiedŸ był na Monte Cassino w czasie bitwy. Wczeœniej przeszedł z żołnierzami szlak bojowy z Iranu do Włoch.

Burmistrz miasta Cassino ogłosił, że pomnik niedŸwiedzia zostanie wkrótce odsłonięty koło Piazza XVI Febbraio. Jak dodał, Wojtek to "prawdziwy żołnierz, który wzišł udział w bitwie o Monte Cassino i w wyzwoleniu Bolonii".

W portalach informacji lokalnych ze œrodkowych Włoch podkreœla się, że to spełnienie proœby, z jakš prawie 10 lat temu wystšpiły miejscowe œrodowiska. Dotšd wniosek ten był odrzucany przez władze.

W 2015 roku pomnik niedŸwiedzia Wojtka został odsłonięty w mieœcie Imola w Emilii-Romanii.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL