Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Wielka Brytania: Nowe dokumenty ws. zbrodni hilterowskich. "Mogš zmienić całe rozdziały historii"

Fotorzepa/ Piotr Guzik
Wczeœniej niedostępne dla opinii publicznej dokumenty, użyte do œcigania zbrodni hitlerowców, ujawniajš szczegółowe dowody dotyczšce obozów zagłady i ludobójstwa - pisze brytyjski Guardian.

Przemycone z Europy Œrodkowej akta wojenne, ujawniajšce wczesne dowody na Holocaust i istnienie obozów œmierci, to tylko częœć dokumentów, które w tym tygodniu majš być po raz pierwszy upublicznione.

Archiwum Komisji Narodów Zjednoczonych do spraw Zbrodni Wojennych zostanie otwarte w Wiener Library w Londynie wraz z dostępnym online katalogiem.

Archiwum zostało zamknięte wraz z zakończeniem prac Komisji pod koniec lat 40-tych, gdy Niemcy Zachodnie stały się ważnym sojusznikiem aliantów na poczštku zimnej wojny.

Akta zawierajš zgromadzone przez ONZ dowody od stycznia 1942 roku. Pokazujš na przykład, że gwałty i zmuszanie do prostytucji były œcigane jako zbrodnie wojenne m.in. w takich krajach jak Polska, Grecja czy Filipiny już pod koniec lat czterdziestych. Wczeœniej sugerowano, że takie zarzuty stawiano dopiero po konflikcie na Bałkanach w ostatniej dekadzie XX wieku.

W dokumentach można znaleŸć również informacje o tym, że polski rzšd na emigracji dostarczał niezwykle szczegółowych opisów obozów koncentracyjnych w Treblince czy Auschwitz.

W aktach jest też oœwiadczenie brytyjskiego żołnierza Harry'ego Ogdena, który został aresztowany w norweskim Narviku w 1940 roku. Żołnierz zdołał uciec z obozu jenieckiego i schronił się u polskich partyzantów, ale potem został uwięziony ponownie i przetrzymywany w obozie w Auschwitz.

Wiener Library została założona w Amsterdamie w 1934 roku przez dra Alfreda Wienera w celu monitorowania przejawów antysemityzmu. Założyciel przesłał swojš kolekcję do Londynu w przededniu drugiej wojny œwiatowej, a następnie współpracował z brytyjskim rzšdem, informujšc o reżimie Hitlera i dostarczajšc dowodów do procesów w Norymberdze.

- Katalog Komisji Zbrodni Wojennych ONZ, który można przeszukiwać online, będzie w tym tygodniu udostępniony za poœrednictwem naszej strony internetowej  - zapowiedział archiwista biblioteki Howard Falksohn.

- Spodziewamy się dużego zainteresowania. Niektóre pliki PDF (z 900GB, które zostały skopiowane) zawierajš ponad 2 tysišce stron. Po raz pierwszy będš dostępne dla każdego. Może być tak, że całe rozdziały historii ulegnš zmianie, z powodu nowych dowodów - dodał.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL