Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Prof. Gliński: Rzšd przywišzuje wyjštkowš wagę do prawdy historycznej

Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński
PAP/ Marcin Obara
Polski rzšd przywišzuje wyjštkowš wagę do prawdy historycznej i z ogromnym uznaniem odnosi się do ludzi, którzy jš upowszechniajš – powiedział wicepremier prof. Piotr Gliński do członków nowej rady Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauœcie.

Prof. Gliński wręczył we wtorek w Oœwięcimiu nominacje członkom nowej rady Centrum, prowadzšcego w Muzeum Auschwitz działania edukacyjne. Na jej czele stanšł prof. Marek Kucia z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W nowej radzie znaleŸli się także eksperci z zagranicy: wicedyrektor Miejsca Pamięci w Terezinie Vojtech Blodig, były dyrektor Domu Konferencji Wannsee w Berlinie Wolf Kaiser, Olivier Lalieu z Memorial de la Shoah w Paryżu, Irina Szczerbakowa ze stowarzyszenia Memoriał w Moskwie i dyrektor Holocaust Educational Trust Karen Pollock. W gronie sš też Danuta Konieczka-Œliwińska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich Dariusz Stola, redaktor naczelny miesięcznika „Midrasz” Piotr Paziński i Jacek Stawiski z TVN24 Biznes i Œwiat.

Wicepremier i minister kultury prof. Piotr Gliński zwracajšc się do nominowanych członków rady podkreœlił, że nie ma na œwiecie miejsca bardziej znaczšcego i właœciwego niż Auschwitz - do tego, by pamiętać, jak nisko może upaœć człowiek, kultura, społeczeństwo i cywilizacja.

„Nie ma miejsca bardziej właœciwego do zadawania wcišż pytania o nasze wybory, wartoœci we współczesnym œwiecie, o to, (…) jak bronić się przed oszalałymi ideologiami, jak rozumieć wolnoœć i czy istnieje kanon wartoœci uniwersalnych, najważniejszych, które dajš nadzieję i o które możemy się opierać” – podkreœlił wicepremier.

Prof. Gliński zaznaczył, że jest to także najlepsze miejsce do edukowania o ludzkich powinnoœciach i wyborach. „Taki jest sens istnienia Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauœcie (…) oraz rady (…), która ma strzec jego idei dialogu i poszukiwań odpowiedzi na najważniejsze współczesne pytania ludzkoœci” – dodał.

Dyrektor Muzeum Auschwitz Piotr Cywiński powiedział, że dzięki Fundacji Auschwitz-Birkenau autentyzm Miejsca Pamięci zdaje się zabezpieczony, dlatego placówka skupi się teraz „na rozwoju programów edukacyjnych oraz utworzeniu niezbędnej infrastruktury dla edukacji”.

„Wœród najważniejszych dużych inwestycji na najbliższe lata sš: utworzenie nowej wystawy głównej, adaptacja budynku tzw. Starego Teatru na siedzibę MCEAH oraz budowa nowego centrum obsługi odwiedzajšcych. Każda z nich wpłynie zdecydowanie na jakoœć pracy edukacyjnej muzeum, tak ważnej w dobie odchodzenia ostatnich œwiadków oraz cišgłego zwiększania się liczby odwiedzajšcych” – dodał Cywiński.

Nowš ekspozycję głównš sfinansuje ministerstwo kultury. Jej koszt szacowany jest na ok. 100 mln zł, a realizacja rozłożona na 11 lat. Adaptacja budynku na siedzibę Centrum może rozpoczšć się jeszcze w tym roku. Koszt szacowany jest na ok. 26 mln zł. Prace finansowane będš z funduszy UE. Budowa nowego centrum obsługi odwiedzajšcych muzeum również powinna się rozpoczšć w br. Będzie finansowana z funduszy UE i resortu kultury. Szacunkowy koszt to 45 mln zł.

Dyrektor Centrum Andrzej Kacorzyk zaznaczył, że „wieloletnie inwestycje służšce edukacji to wielkie wyzwanie”, ale nie jedyne. Latem muzeum odwiedzi kilkaset tysięcy pielgrzymów na Œwiatowe Dni Młodzieży. „Bezpieczne, ale przede wszystkim umożliwiajšce doœwiadczenie autentyzmu miejsca przejœcie przez Auschwitz i Birkenau tak ogromnej liczby ludzi będzie zadaniem trudnym i odpowiedzialnym” – powiedział.

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauœcie powstało w 2005 r. Jest częœciš Muzeum Auschwitz. Zajmuje się nauczaniem o historii Holokaustu i niemieckiego obozu Auschwitz. Przybliża tragiczne losy Żydów, Polaków, Romów, sowieckich jeńców wojennych i innych grup ofiar. Prowadzi działania skierowane do uczniów, nauczycieli, jak też różnych grup zawodowych.

Członków 10-osobowej rady powołuje minister kultury na wniosek Międzynarodowej Rady Oœwięcimskiej, która jest organem opiniodawczo-doradczym premiera w sprawach ochrony i zagospodarowania terenów byłego obozu Auschwitz oraz innych miejsc zagłady i byłych obozów koncentracyjnych, leżšcych w granicach Polski.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL