Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

IPN: W aktach jest zobowišzanie Wałęsy do współpracy z SB

Fotorzepa, Anna Pietuszko
List od Czesława Kiszczaka informujšcy o przekazaniu do Archiwum Akt Nowych akt dokumentujšcych współpracę Lecha Wałęsy z SB znalazł się w dokumentach znalezionych przez IPN w domu wdowy po Czesławie Kiszczaku. O tym, że IPN poinformuje na konferencji o aktach ws. "Bolka", które będš obcišżajšce dla Wałęsy "Rzeczpospolita" informowała jako pierwsza.

Szef IPN Łukasz Kamiński poinformował, że 17 lutego 2016 roku rozpoczęto oględziny dokumentów znalezionych w domu wdowy po Czesławie Kiszczaku.

- Po otwarciu pakietu oględzinom poddano jego zawartoœć w postaci papierowej paczki zawierajšcej dwie teczki. Na paczce była przyklejona koperta zaadresowana do dyrektora CAW z dopiskiem "do ršk własnych". W kopercie znajduje się list z kwietnia 1996 roku, w którym Czesław Kiszczak informuje o przekazaniu do archiwum akt nowych akt dokumentujšcych współpracę Lecha Wałęsy z SB - powiedział prezes IPN. List ma być odręcznie podpisany przez Czesława Kiszczaka. - List nie został wysłany - dodał Kamiński.

Akta znajdujšce się w teczkach to akta personalne i akta współpracy współpracownika SB o pseudonimie "Bolek" - poinformował prezes IPN. - W teczce personalnej znajduje się 90 kart dokumentów. Teczka jest w oryginalnych okładkach. W teczce personalnej znajduje się koperta a w niej zobowišzanie do współpracy z SB podpisane Lech Wałęsa "Bolek" - powiedział szef IPN. - Wœród dokumentów majš być też odręczne pokwitowania odbioru pieniędzy przez Wałęsę - dodał.

W teczce pracy TW "Bolka" liczšcej 279 kart znajdujš się liczne doniesienia TW oraz notatki funkcjonariuszy SB ze spotkań z nim. Częœć doniesień pisana jest odręcznie i podpisana pseudonimem "Bolek". Dokumenty obejmujš lata 1970-1976 - poinformował szef IPN.

Kamiński poinformował również, że w opinii uczestniczšcego w czynnoœciach eksperta-archiwisty dokumenty sš autentyczne. Dopytywany o pewnoœć co do autentycznoœci Kamiński zapewnił, że archiwista badajšcy akta dysponuje wiedzš pozwalajšcš na pewnoœć, ze nie myli się co do ich autentycznoœci.

O tym pisaliœmy: Dziœ odbędzie się kolejna konferencja IPN w sprawie akt SB znalezionych w mieszkaniu gen. Czesława Kiszczaka. Z informacji "Rzeczpospolitej" wynika, że wskazujš one bezpoœrednio na współpracę Lecha Wałęsy z SB.

Z informacji "Rzeczpospolitej wynika, że dokumenty znalezione w domu wdowy po gen. Kiszczaku trafiš do archiwum dopiero w przyszłym tygodniu. Dlaczego tak póŸno? Według naszego informatora procedury w tej sprawie trwajš tak długo, ponieważ uczestniczy w nich córka gen. Kiszczaka. Jej udział ma stanowić zabezpieczenie przed oskarżeniami, że IPN dodał coœ z przejętych archiwów albo coœ z nich usunšł (obawę takš miała wyrazić rodzina Kiszczaka).

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL