Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Sławomir Cenckiewicz: Lech Wałęsa był agentem "Bolkiem"

Fotorzepa, Tomasz Jodłowski
Wałęsa był agentem "Bolkiem" - napisał po ujawnieniu informacji o zawartoœci dokumentów znalezionych w domu gen. Czesława Kiszczaka historyk Sławomir Cenckiewicz. Dodał, że informacje z IPN zamykajš jego czas walki o prawdę o przeszłoœci Wałęsy.

Prezes IPN Łukasza Kamińskiego poinformował, że w dokumentach z domu Kiszczaków jest teczka personalna i teczka pracy TW "Bolek", zawierajšca podpisane przez Lecha Wałęsę zobowišzanie do współpracy z SB. Według opinii uczestniczšcego w badaniu dokumentów eksperta archiwisty, sš one autentyczne - zaznaczył prezes IPN.

Cenckiewicz napisał w komentarzu na portalu społecznoœciowym, że informacje przekazane przez prezesa IPN zamykajš jego "wieloletni czas walki o prawdę na temat agenturalnej przeszłoœci Lecha Wałęsy".

"Wałęsa był agentem >Bolkiem<, zacišgnšł pisemne zobowišzanie do współpracy, zdradzał przyjaciół i kolegów oraz brał za to pienišdze. Mimo zorganizowanej akcji kradzieży dokumentów w latach 1989-90 i 1992-95 zachowała się podstawowa dokumentacja agenturalna Wałęsy" - napisał. "To sš fakty opisywane przeze mnie w wielu publikacjach i kilku ksišżkach" - przypomniał Cenckiewicz, zaznaczajšc, że był za nie szykanowany i brutalnie atakowany. "Prowadziłem tę walkę nie dla własnej chwały, bo tej nie doœwiadczyłem, ale z myœlš o bohaterach Grudnia'70, których Wałęsa zdradził" - podkreœlił historyk.

Szef CAW zadeklarował jednoczeœnie, że zawsze kierował się obowišzkiem historyka wobec prawdy i Polski oraz "wobec ofiar haniebnych donosów >Bolka< - zwłaszcza œ.p. Henryka Lenarciaka, Jana Jasińskiego, Szczepana Chojnackiego, Józefa Szylera, Henryka Jagielskiego i wielu innych cichych bohaterów naszej walki o niepodległoœć". Dodał, że odwaga i niezłomnoœć Anny Walentynowicz i Krzysztofa Wyszkowskiego były dla niego siłš i inspiracjš. "Składam im wszystkim swój hołd i œwiadectwo >ukończonego biegu<, dochowanej wiary w to, że Prawda ostatecznie zwycięży" - stwierdził w oœwiadczeniu.

"Kiedy przerażony obrotem spraw odchodziłem z IPN w 2008 r. użyłem słów mjr. Hubala: >Broni nie złożę. Munduru nie zdejmę. Tak mi dopomóż Bóg

"Zemstš się kierował nie będę! Dziœ zwyciężyła Prawda, która polskiemu życiu publicznemu i polskim naukom historycznym jest bardzo potrzebna. Wszyscy mamy wobec tej Prawdy obowišzek służby! Dla Polski!" - oœwiadczył historyk.

Sławomir Cenckiewicz i Piotr Gontarczyk sš autorami ksišżki "SB a Lech Wałęsa".

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL