Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Handel

Kontrolerzy weszli do Biedronki

Bloomberg
Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła kontrole w największej sieci sklepów w Polsce. Jeœli potwierdzš się doniesienia nt. naruszeń praw pracowniczych, kontrola przybierze szerszy zakres.
Członkowie NSZZ „Solidarnoœć" w Biedronce pod koniec czerwca złożyli skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Zarzucali swojemu pracodawcy takie naruszenia, jak brak jednej na cztery tygodnie wolnej niedzieli, 15-minutowych przerw, nieprzerwanego, tygodniowego odpoczynku, brak możliwoœci dowolnego zaplanowania planować urlopu lub opieki nad dzieckiem do lat 14. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed przesłał wniosek do Głównego Inspektoratu Pracy o przeprowadzenie kontroli. Rzecznik GIP Danuta Rutkowska zapewnia, że inspektorzy wkroczyli do kilkudziesięciu sklepów już pod koniec lipca – czytamy na Forsal.pl. Jeœli potwierdzš się doniesienia pracowników, wówczas kontrola ma przybrać szerszy zakres i objšć kolejne spoœród 2,7 tys. sklepów. – Przy selekcji sklepów uwzględniliœmy wskazania pracowników sieci, ale też nasze własne doœwiadczenia z poprzednich kontroli – wyjaœniła Rutkowska.
W komunikacie Jeronimo Martins napisano, że sieć „jest odpowiedzialnym pracodawcš, który bezwzględnie przestrzega prawa pracy". - Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje nas na bieżšco, sprawdzajšc kwestie od prawidłowoœci dokumentacji BHP, poprzez kwestie rozliczania czasu pracy, po oznakowania i drożnoœć dróg oraz wyjœć ewakuacyjnych. Jeœli kontrola PIP wykazuje uchybienia w danym sklepie, sš one niezwłocznie korygowane. Nasi pracownicy współpracujš z PIP, oferujšc pełen dostęp do informacji i dokumentacji firmy – czytamy. Z drugiej strony na poczštku sierpnia Prawnicy Jeronimo Martins wezwali zwišzkowych działaczy do zaniechania naruszania dóbr osobistych spółki. Ich zdaniem zwišzkowcy głoszš nieprawdziwe informacje na temat pracodawcy, co może skutkować wejœciem na drogę sšdowš w celu obrony dobrego imienia Biedronki.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL