Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Handel

Chiny tworzš strefę wolnego handlu z Rosjš na czele

Bloomberg
W cieniu działań Donalda Trumpa, Chiny i tzw. Unia Wschodu kierowana przez Rosję, podpisały ważne umowy gospodarcze. Utworzš m.in strefę wolnego handlu.

W kazachskiej Astanie podczas trwajšcego tam forum ekonomicznego Chiny i Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza (tworzš jš Rosja, Kazachstan, Białoruœ, Armenia i Kirgistan) podpisały porozumienie o współpracy handlowo-gospodarczej.

„Porozumienie zawiera wysokiej jakoœci regulacje w wielu sferach gospodarki, w tym ochronę własnoœci intelektualnych" - cytuje komunikat Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej, agencja Interfaks.

Chiny i Unia Wschodu podpisały też umowę o utworzeniu czasowej strefy wolnego handlu. Dokument zakłada obniżenie lub zniesienie ceł na wiele towarów. Podobnš umowę Unia wschodu wczeœniej zawarła z Iranem.

W lutym 2017 r wolnym handlem z Uniš Wschodu bardzo byli zainteresowani Niemcy. Według wyliczeń niemieckiego Ift Institute (Leibniz Institute for Economic Research) działajšcego przy uniwersytecie w Monachium przeprowadzonych dla Fundacji Bertelsmanna, wolny handel Unii z Euroazjatyckiej Wspólnocie Gospodarczej (EAWG) przyniósłby korzyœci i Unii i EAWG.

Wspólnota zyskałaby 0,2 proc. PKB rocznie albo 91 euro/na głowę. Po drugiej stronie największym beneficjentem byłaby Rosja, gdzie PKB zwiększyłby się rocznie o 3 proc. czyli 235 euro/per capita.

W przypadku Niemiec umowa o wolnym handlu z Rosjš i innymi państwami Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej dałaby wzrost o 31 mld euro w eksporcie, które musiałyby rekompensować negatywne skutkami otwartego rynku handlu na łšcznš kwotę 9 mld euro. Chodzi tu o wzrost rosyjskiego eksportu na rynek Unii w branżach objętych teraz cłami zaporowymi jak np. metalurgia.

Umowa o wolnym handlu zwiększyłoby eksportu Rosji do UE o około 71 mld euro.

Dziœ o podobnym porozumieniu mowy już być nie może.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL