Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Handel

Kolejny czarny rok dla sklepów

Fotorzepa, Jerzy Dudek
W 2017 r. zlikwidowano ich niemal 12 tys. Najwięcej spożywczych i odzieżowych. A to nie koniec problemów.

Choć Polska jest wcišż jednym z najbardziej nasyconych placówkami handlowymi krajów UE, to nasz rynek kurczy się w bardzo szybkim tempie.

Z danych wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska na podstawie baz GUS i innych Ÿródeł wynika, że na koniec 2017 r. liczbę stacjonarnych sklepów można oszacować na 271,2 tys.

– W porównaniu z rokiem poprzednim stanowi to spadek liczby sklepów w sektorze o 4,2 proc. Spadek odnotowano we wszystkich branżach. W ujęciu procentowym najwięcej sklepów, ponad 13 proc. ubyło w branży detalicznej sprzedaży owoców i warzyw – mów Tomasz Starzyk, rzecznik Bisnode Polska.

Mniej monopolowych

W ujęciu iloœciowym liderem jest sektor sklepów ogólnospożywczych, których zamknięto niemal 4,5 tys. Kilkuset likwidacjami zamykajš też rok osiedlowe warzywniaki czy sklepy monopolowe. Ten ostatni sektor w tym roku może mieć jeszcze większe problemy. Posłowie przyjęli bowiem ustawę, która zakłada przekazanie gminom prawa do wprowadzenia ograniczeń, jeœli chodzi o godziny pracy sklepów z alkoholem.

– Zakaz pracy w nocy oznacza dla nas likwidację, ponieważ wtedy mamy klientów. W dzień pójdš do innych sklepów, w których robiš żywnoœciowe zakupy – mówi przedstawiciel jednej z firm.

Kłopoty tej częœci rynku wynikajš z postępujšcej zmiany w jego strukturze i rosnšcego udziału dużych sieci handlowych. Jak pisaliœmy niedawno w „Rz", według raportu firmy Market Side dziesięć sieci sklepów, w których Polacy kupujš najczęœciej to firmy z kapitałem zagranicznym. Wygrywa Biedronka, w jej sklepach w cišgu miesišca zakupy robi aż 85 proc. Polaków, a dla niemal 50 proc. jest najczęstszym miejscem do kupowania żywnoœci.

Firma nadal szybko się rozwija, 2017 r. zakończyła z ponad 2,8 tys. sklepów, przekraczajšc 11 mld euro obrotów. – Naszym strategicznym celem jest bycie jak najbliżej naszych klientów i odpowiadanie na ich potrzeby. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana dla konkretnej lokalizacji, dlatego nie komunikujemy liczby planowanych otwarć. W 2017 roku powstało 121 nowych sklepów sieci Biedronka – mówi Arkadiusz Mierzwa, kierownika ds. komunikacji korporacyjnej Jeronimo Martins Polska.

Wiceliderem jest również dyskontowa sieć Lidl. – Operujemy na rynku od 15 lat. Od tego czasu regularnie, w sposób organiczny rozszerzamy naszš sieć sprzedaży, każdego roku otwierajšc ok. 30–40 nowych sklepów. W tej chwili posiadamy powyżej 600 sklepów oraz dziewięć centrów dystrybucyjnych, a nasz zespół liczy ponad 15 tys. osób. W przyszłoœci planujemy utrzymać takie tempo rozwoju – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, rzecznik Lidl Polska.

Internet kontra sklepy

Zmiany dotyczš nie tylko sektora spożywczego, wiceliderem jeœli chodzi o tempo likwidowania sklepów jest sektor odzieżowy. – Tylko w ostatnich 12 miesišcach liczba sklepów odzieżowych spadła o ponad 1,8 tys. – dodaje Tomasz Starzyk. Ten sektor jest najmocniej dotknięty nowš konkurencjš w postaci handlu internetowego. W sieci Polacy wydajš już ponad 40 mld zł, rynek roœnie w dwucyfrowym tempie i właœnie odzież jest najczęœciej wskazywana przez internautów kategoriš do e-zakupów.

– Sklepy internetowe sš wyjštkiem na polskim rynku, łšcznie przybyło ich w 2017 r. ponad 1,3 tys. W tym też upatruje się spadku liczby tradycyjnie działajšcych sklepów – mów Tomasz Starzyk.

Konkurencja platform elektronicznych uderza też w inne częœci rynku, powodujšc spadek liczby stacjonarnych sklepów z meblami, kosmetykami czy sprzętem elektronicznym. Ta ostatnia kategoria ma najwyższy udział transakcji internetowych w ogólnym obrocie – ponad 20 proc. rynku przypada już na e-handel. Ogółem dla całej sprzedaży detalicznej jest to 5–6 proc., a jeden z najniższych udziałów ma żywnoœć. Z raportu Nielsena wynika, że 56 proc. Polaków wcale nie rozważa takich zakupów w internecie.

– Polska jednak jest rynkiem, w którym tkwi duży potencjał wzrostu w e-commerce w sektorze FMCG. Zadaniem sprzedawców jest przełamanie oporu konsumentów przed zakupami w internecie i wykorzystanie szans, które daje ta forma zakupów – mówi Patrycja Herbowska, menedżer z Nielsena.

Opinia

Bogusz Kruszyński, prezes Redanu

Dostrzegamy kilkuprocentowy spadek liczby wejœć do naszych sklepów. Pomimo tego w ramach krajowej sieci Top Secret w minionym roku osišgaliœmy wzrost sprzedaży. To efekt poprawy w zakresie zarzšdzania towarem i stałego zwiększania atrakcyjnoœci oferty. Liczymy na kontynuację tego trendu i dalszy wzrost wypracowywanej marży. W 2018 roku zakładamy jednoczeœnie kontynuację ekstensywnego rozwoju sieci Top Secret. Oznaczać to będzie otwarcie zapewne około 20 salonów, ale jednoczeœnie częœć najmniej rentownych placówek zostanie zamknięta. W efekcie łšczna powierzchnia sieci powinna utrzymać się na zbliżonym poziomie. Nowe sklepy nadal będš uruchamiane jako punkty franczyzowe na terenie całego kraju, przy czym zlokalizowane sš zarówno w galeriach handlowych, jak i w pasażach handlowych w miastach œredniej wielkoœci.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL