Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Handel

Szydło: Wszystkie niedziele powinny być wolne od pracy

Premier Beata Szydło
Fotorzepa/ Jerzy Dudek
Opowiadam się za tym, żeby wszystkie niedziele były wolne od pracy - oœwiadczyła w sobotę rano premier Beata Szydło.

Premier Szydło pytana była w sobotę w radiu RMF FM o swoje zdanie w kwestii uczynienia wszystkich niedziel dniem wolnym od pracy.

"Podzielam to zdanie, że wszystkie niedziele powinny być wolne" - stwierdziła premier. Jak dodała, dyskusja przeprowadzona przez rzšd przy okazji opiniowania obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele "nie była łatwa". "Różne były głosy. Mogę powiedzieć tak: większoœć ministrów raczej skłania się ku temu, żeby wszystkie niedziele były wolne" - mówiła premier.

"Jednak pewne analizy, pewne oceny, również głosy płynšce ze œrodowisk zwišzanych z gospodarkš wskazywały, że może należy wskazać ten poœredni model" - przyznała.

"Ja uważam, że takie +trochę tu, trochę tu+ rozwišzania nigdy nie sš dobre, opowiadam się za tym, żeby były wszystkie niedziele wolne" - zaznaczyła premier.

Projekt ustawy trafił do Sejmu jesieniš ubiegłego roku jako inicjatywa obywatelska autorstwa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, w którego skład wchodzi m.in. NSZZ "Solidarnoœć". Jego pierwotna wersja zakładała zakaz handlu w niedziele w większoœci placówek handlowych, z pewnymi odstępstwami. Projekt przewidywał wejœcie w życie ustawy 1 stycznia 2018 r.

Pod koniec paŸdziernika sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny przyjęła projekt ustawy ograniczajšcej handel w niedziele wraz z poprawkami naniesionymi podczas prac podkomisji ds. rynku pracy. Poprawki dot. m.in. tego, że handel miałby być dozwolony w drugš i czwartš niedzielę miesišca oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzajšce pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Podkomisja poszerzyła także katalog placówek, które byłyby wyłšczone z zakazu handlu w niedziele.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL