Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Handel

Morawiecki: zakaz handlu w niedziele to bardziej zmiana społeczna niż gospodarcza

PAP/Radek Pietruszka
Zakaz handlu w niedziele jest bardziej zmianš społecznš niż gospodarczš - powiedział w czwartek wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Dodał, że obcišżenia dla gospodarki zwišzane z zakazem mogš być niewielkie.

"Obcišżenia dla gospodarki mogš być bardzo niewielkie w rozumieniu jakiegoœ ubytku (...). Tutaj te obliczenia oscylujš od zera wpływu na gospodarkę do minus 0,3" - powiedział. Dodał, że o faktycznym wpływie tej ustawy na gospodarkę "przekonamy się pewnie po wdrożeniu".

"Dyskusja w parlamencie będzie teraz trwała i również na forum społeczno-gospodarczym ona trwa od jakiegoœ czasu" - przypomniał Morawiecki. "Myœlę, że to w najbliższym czasie będzie wypracowane" - wskazał.

Obywatelski projekt wprowadzajšcy ograniczenia w handlu w niedziele trafił do Sejmu jesieniš zeszłego roku.

"Jesteœmy otwarci na postulaty, ale oczywiœcie tutaj jest sprzecznoœć interesów, zwłaszcza wielkopowierzchniowych sklepów, i œwiata pracowniczego" - zauważył wicepremier.

Podkreœlił, że wypowiadał się już w kwestii tego zakazu "wiele razy". "Tu nie chodzi o moje zdanie; chodzi o to, żeby wypracować akceptowalny kompromis, jednak z pewnymi zmianami" - tłumaczył Morawiecki.

"Ustawa, która ma dziesištki czy setki wyjštków, to może nie jest najlepsze rozwišzanie" - mówił. Dlatego - jak tłumaczył - "będziemy starali się (...), żeby była to zasadniczo prostsza regulacja".

Zdaniem wicepremiera wprowadzenie zakazu handlu w niedziele to "raczej jakaœ zmiana społeczna bardziej niż gospodarcza".

Projekt autorstwa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, w którego skład wchodzi m.in. NSZZ "Solidarnoœć", zakłada ograniczenie handlu w niedziele w większoœci placówek handlowych, z pewnymi odstępstwami. Miałyby one dotyczyć m.in. niedziel przedœwištecznych, a także np. stacji benzynowych (z pewnymi obostrzeniami), sklepików z pamištkami.

Przewodniczšcy podkomisji ds. rynku pracy, która zajmuje się projektem Janusz Œniadek, poinformował we wrzeœniu, że złoży do projektu ustawy poprawkę. Jak wyjaœnił, wprowadzi ona zakaz handlu w drugš i czwartš niedziele każdego miesišca.

Morawiecki ocenił wówczas, że ta poprawka to "dobry kompromis". "Optujšcym za tym, by wszystkie niedziele były wolne zdarzajš się dni, gdy kupujš coœ w niedzielę, a przedsiębiorcy, którzy chcš, by wszystkie niedziele były pracujšce, chyba nie pracujš we wszystkie niedziele" - mówił wtedy wicepremier. "Patrzšc przez pryzmat osobistych doœwiadczeń myœlę, że szukanie kompromisu jest tutaj właœciwe" - dodał.

Minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska mówiła: "chciałabym, żeby projekt ustawy był wczeœniej przyjęty niż do końca grudnia, żeby było odpowiednio wystarczajšce vacatio legis. Myœlę, że możliwe byłoby zamknięcie tych prac do końca paŸdziernika i realne jest cišgle wejœcie ustawy od 1 stycznia 2018 r. w życie w kształcie, w którym przyjmie jš parlament".

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL