Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Handel

Śniadek: do 100 tys. zł kary za łamanie zakazu handlu w niedziele

123RF
Kary za nieprzestrzeganie ograniczenia handlu w niedziele majš wynieœć od 1 tys. do 100 tys. zł - powiedział PAP w pištek szef podkomisji ds. rynku pracy Janusz Œniadek. Projekt ustawy dot. handlu w niedziele zakłada, że zakaz ma obowišzywać w 1. i 3. niedzielę miesišca.

Jak mówił Œniadek (PiS), nie wiadomo jeszcze, od jakich czynników będzie zależeć wysokoœć kary. Dodał, że może być ona uzależniona m.in. od „wielkoœci obrotów” czy „powtarzajšcego się wykroczenia”.

Œniadek powiedział, że ograniczenie handlu w niedziele miałoby polegać na zamknięciu sklepów wielkopowierzchniowych - marketów, sklepów sieciowych. „Wydaje się, że powoli kształt tej ustawy zbliża się w takim kierunku” - dodał.

Podkreœlił, że doprecyzowania wymagajš ograniczenia dotyczšce e-handlu. „To jest rzecz, nad którš trzeba się będzie jeszcze bardzo mocno pochylić” - dodał

Według Œniadka problemem pozostaje także liczba niedziel, w które miałoby obowišzywać ograniczenie. "Wyjœciowo autorzy tego obywatelskiego projektu zakładali zakaz handlu w niedziele w ogóle z pewnymi wyłšczeniami" - przypominał.

Poinformował, że po ostatnich zmianach w projekcie - wprowadzonych w czwartek na posiedzeniu sejmowej podkomisji - ograniczenie handlu miałoby obowišzywać w pierwszš i trzeciš niedzielę każdego miesišca. To - jak mówił - znaczšce zwiększenie liczby niedziel handlowych. „Jeœli chodzi o œwięta to obowišzuje formuła dotychczasowa, czyli zakaz handlu” - dodał.

Innš wprowadzonš zmianš, która budzi kontrowersje jest „wyjęcie spod tego zakazu Poczty Polskiej". Chodzi o zarzuty o niedozwolonej pomocy publicznej.

„Do momentu wejœcia w życie ustawy, 1 stycznia 2018 roku, jeszcze jest cały szereg zagrożeń. Dopiero rozpoczęliœmy proces legislacyjny” - zwrócił uwagę.

„W tej ustawie wszystko się może jeszcze zdarzyć. Wiele kwestii jest otwartych, łšcznie z iloœciš niedziel, w które ten zakaz czy ograniczenie będzie obowišzywać” - podsumował. „Nie sposób kontrolować te wszystkie rzeczy w sposób jasny, prosty, jednym aktem prawnym. Œwiadomi tych zagrożeń, nanieœliœmy pewne poprawki w taki sposób, aby nie wprowadzić obowišzku notyfikacji tej ustawy w Unii Europejskiej” - tłumaczył.

Pierwotna wersja obywatelskiego projektu ustawy o zakazie handlu w niedziele trafiła do Sejmu jesieniš zeszłego roku. Projekt autorstwa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, w którego skład wchodzi m.in. NSZZ "Solidarnoœć", zakłada ograniczenie handlu w niedzielę w większoœci placówek handlowych, z pewnymi odstępstwami. Miałyby one dotyczyć m.in. niedziel przedœwištecznych, a także np. stacji benzynowych (z pewnymi obostrzeniami), sklepików z pamištkami.

Wicepremier Mateusz Morawiecki pytany w czwartek rano o wpływ na gospodarkę wprowadzenia w życie ustawy dotyczšcej zakazu handlu w niedziele, powiedział: "Obcišżenia dla gospodarki mogš być bardzo niewielkie w rozumieniu jakiegoœ ubytku (...). Tutaj te obliczenia oscylujš od zera wpływu na gospodarkę do minus 0,3". Dodał, że o faktycznym wpływie tej ustawy na gospodarkę "przekonamy się pewnie po wdrożeniu".

Zdaniem wicepremiera wprowadzenie zakazu handlu w niedziele to "raczej jakaœ zmiana społeczna bardziej niż gospodarcza".

Projekt autorstwa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, w którego skład wchodzi m.in. NSZZ "Solidarnoœć", zakłada ograniczenie handlu w niedziele w większoœci placówek handlowych, z pewnymi odstępstwami. Miałyby one dotyczyć m.in. niedziel przedœwištecznych, a także np. stacji benzynowych (z pewnymi obostrzeniami), sklepików z pamištkami.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL