Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Gospodarka

Brexit: Paryż chce prawa weta wobec Londynu

Bloomberg
Francja chce, by europejskie władze finansowe miały prawo weta pewnych decyzji brytyjskiego organu dot. rozrachunków w euro po Brexicie

Filia London Stock Exchange, LCH ma dominujšcš pozycję w rozliczaniu takich transakcji w euro, a stanowisko Francji potwierdza dšżenie niektórych krajów i władz europejskich do posiadania prawa ostatecznego wglšdu w tę działalnoœć po opuszczeniu Unii przez Londyn.

Komisja Europejska pzredstawila w czerwcu projekt głównych zarysów wspólnego nadzoru nad izbami rozrachunkowymi ważnymi dla systemu znajdujšcymi się poza UE, obracajšcymi znacznš iloœciš instrumentów pochodnych i innych umów zawartych w euro. Nadzór nad operacjami dotyczšcymi jednolitej waluty powinien przenieœć się z Londynu do Unii, jeœli Bruksela uzna, że jej wspólny nadzór z Bankiem Anglii za niewystarczajšcy.

W przyszytym tygodniu przewidziano posiedzenie majšce uruchomić procedurę przyjęcia tego projektu, Niemcy i Francja zamierzajš wtedy sugerować surowsze działania od proponowanych dotychczas. Każdy kraj miał sporzšdzić pisemnš opinię tego tekstu, Francja dała do zrozumienia, że chce, aby Komisja Europejska i Europejski Urzšd Papierów i Rynków Finansowych (ESMA) korzystały również z uprawnień EBC w stawianiu dodatkowych warunków izbom rozrachunkowym spoza Unii.

Paryż chce, by te organy miały „parwo wglšdu, a nawet prawo weta w razie potrzeby' pewnych decyzji podejmowanych przez władze spoza Unii, gdyby takie decyzje były sprzeczne z interesami wspólnoty. Z kolei Niemcy i Austria nie chcš wzmacniania uprawnień ESMA z siedzibš w Paryżu z uszczerbkiem dla władz narodowych. Proponujš natomiast przyznanie superbankowi z Frankfurtu nowego uprawnienia „stawiania nowych warunków izbom rozrachunkowym krajów trzecich"'.

Zbliżajšce się posiedzenie zajmie się przede wszystkim propozycjš EBC naniesienia poprawki do jednego z artykułów jego statutu, aby mógł „tworzyć przepisy zapewniajšce bezpieczne i skuteczne systemy płatnoœci i rozrachunków" w Unii i z innymi krajami. Berlin wraża, że jest to szczególnie istotne ze względu na sytuację Brexitu. Z kolei Hiszpania i Szwecjš wštpiš, by takie dogłębne zmiany były potrzebne, co œwiadczy, że niektórym trudno zrezygnować z suwerennoœci na rzecz instytucji europejskich.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL