Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Gospodarka

"Dziennik Gazeta Prawna": Nasze bardzo socjalne państwo

Fotorzepa, Robert Gardziński
PiS zmieniło na trwałe wektor polityki wydatkowej. Wydatki na ochronę społecznš majš rosnšć wyraŸnie szybciej niż gospodarka - pisze we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna".

"Polskie finanse publicznej (będš - PAP) bardziej solidarne niż liberalne" – pisze dziennik wskazujšc na nowš wersję programu konwergencji przygotowanš przez Ministerstwo Finansów i jak co roku przesłanš przez polski rzšd do Komisji Europejskiej. "Zakłada ona duży wzrost znaczenia socjalu" – podkreœla "DGP".

PiS odchodzi od polityki prowadzonej przez poprzedni rzšd - pisze dziennik. "Platforma w drugiej połowie kadencji zaczęła hamować wydatki publiczne tak, że ich relacja do PKB zaczęła spadać. Obecna władza stawia na inny wariant. Udział wszystkich wydatków publicznych w tym i przyszłym roku ma wzrosnšć do ok. 43,5 proc. PKB (w 2016 r. było to 41,3 proc.)" – wyjaœnia.

Dzięki temu ma być "nie tylko więcej wydatków prospołecznych, lecz także ekstranakłady na inwestycje, których wielkoœć w tym ujęciu ma wzrosnšć z 3,3 proc. PKB w 2016 r. do 5 proc. w 2018 r." Koszt? "Większy deficyt w finansach w 2017 r. mimo większej skutecznoœci w œcišganiu podatków" – odpowiada "Dziennik Gazeta Prawna".

Dziennik wskazuje, że wzrost wydatków społecznych to efekt spełnienia obietnic wyborczych PiS, przede wszystkim programu "Rodzina 500 plus" i dodatków na dzieci, które rocznie kosztujš ok. 1 proc. PKB. Te wydatki należy dorzucić do nakładów na rodzinę na poziomie ok. 1,4 proc. PKB z 2015 r.

Duże znaczenie będzie też mieć obniżenie wieku emerytalnego. "W połšczeniu ze wzrostem minimalnej emerytury i standardowš waloryzacjš œwiadczeń podniesie to nakłady na œwiadczenia z 9,7 proc. PKB w 2017 r. do 9,9 proc. PKB w 2018 r." – zauważa "DGP".

Gazeta cytuje zarazem opinię prof. Elżbiety Mšczyńskiej, prezes Towarzystwa Ekonomicznego, która uważa, że "taka zmiana wektora w polityce gospodarczej może pozytywnie wpłynšć na popyt i tym samym wzrost PKB".

"Gdy obywatele sš zatrudniani, a płace rosnš, rosnš także wpływy z podatków, zarówno dochodowego, jak i poœrednich od kupowanych towarów, jak VAT" – wskazuje Mšczyńska. "Tyle że nie można przesadzić. Udział wydatków społecznych w PKB powinien być warunkowany zamożnoœciš społeczeństwa" – przestrzega.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL