Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Giełda

Rekord norweskiego funduszu. Bilion dolarów

Bloomberg
Norweski fundusz inwestujšcy wpływy z ropy i gazu na rzecz przyszłych pokoleń osišgnšł zawrotnš wartoœć.

12 wrzeœnia o 10:34 czasu polskiego wartoœć norweskiego funduszu sięgnęła, jak doniósł Reuter, historycznej kwoty biliona dolarów (przeszło 7,8 biliona koron norweskich). Ta zawrotna wartoœć została osišgnięta pomimo faktu, że Norwegowie inwestujš tylko w firmy, których działalnoœć jest zgodna z etycznymi wytycznymi, które sobie ustalili. Pienišdze, pochodzšce z wpływów z norweskich złóż ropy i gazu, nie sš inwestowane w firmy produkujšce tytoń, broń nuklearnš czy miny przeciwpiechotne. Ostatnio, w 2015, wycofywano także inwestycje w firmy zajmujšce się energetykš opartš na węglu.

Wynik ten oznacza też, że założony w 1998 roku fundusz przekroczył plany i już jest wart 2,5 razy tyle co PKB Norwegii. Tymczasem miał przekroczyć wskaŸnik 1,3-krotnoœci PKB w latach dwudziestych bieżšcego stulecia. Portfel inwestycyjny funduszu składa się w 65,1 proc. z akcji, w 32,4 proc. obligacji i w 2,5 proc. z nieruchomoœci. Zarzšdzajšcy funduszem zaproponowali ostatnio, by wycofać się co bardziej ryzykownych inwestycji, takich jak obligacje spółek czy wschodzšcych gospodarek.

Norweski rzšd może mieć do dyspozycji każdego roku tylko niewielkš częœć œrodków Funduszu. Ma to zapobiegać zarówno przegrzaniu gospodarki, jak i wykorzystaniu tych œrodków przed czasem, w którym będš potrzebne.

Wartoœć Produktu Krajowego Brutto Polski, według szacunków MFW wyniesie w 2017 około 483 miliardów dolarów. Mniej niż połowę œrodków, które Norwegowie zgromadzili dla przyszłych pokoleń.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL