Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Giełda

Techniczna siódemka od prof. Borowskiego

ROL
Goœciem pištkowego „Prosto z parkietu” był Krzysztof Borowski, prof. SGH. Rozmawialiœmy o szansach WIG20 na wyjœcie z marazmu oraz spółkach z technicznym potencjałem wzrostowym.

WIG20 utknšł w konsolidacji między 2360 i 2260 pkt. i czekamy na wybicie. Który kierunek pan obstawia?

W ujęciu długoterminowym cały czas pozostaję optymistš. Myœlę, że obecna konsolidacja nie jest schyłkiem hossy. Pamiętam, że w latach 2003-2007 trend wzrostowy też był przerywany kilkumiesięcznymi ruchami bocznymi, które nie kończyły rynku byka. Na wykresie WIG20 poziomem, którego przebicie mogłoby zmienić sytuację jest 2200 pkt. Wtedy zaczšłbym się martwić, a potwierdzeniem złego scenariusza byłoby zejœcie poniżej 2000 pkt. Muszę jednak przyznać, że coraz więcej spółek wybiło się dołem, a obserwowane odbicie nie daje odpowiedzi, czy to był tylko fałszywy sygnał, czy jednak poczštek silniejszej wyprzedaży. Czas pokaże. Na GPW jest teraz mniej atrakcyjnych techniczne spółek niż jeszcze dwa, trzy miesišce temu. Zapanowała rynkowa nuda. Widać to też na kontraktach, które majš kilkupunktowš zmiennoœć i stosuje się tutaj „technikę jamnika" – odgryŸć kawałek i w nogi. Nie można stosować techniki „buy and hold", tylko właœnie liczyć na krótkoterminowe zagrania.

W taki lekko pesymistyczny wyglšd rynku wpisuje się sWIG80, który powoli spada i próbuje przełamać 16 000 pkt.

Ten indeks dobrze pokazuje właœnie to, że coraz więcej spółek zaczyna uginać się pod własnym ciężarem i nie ma dalszego przyłożenia œrodków. Warto jednak zwrócić uwagę, że lepiej wyglšda sytuacja na mWIG40, który jest w minimalnym trendzie wzrostowym od kwietnia. Zawęziła się mocno wstęga Bollingera i aż pachnie wybiciem. Jeœli pęknie 5000 pkt to będziemy mieć sygnał kupna.

Mimo rynkowej nudy znalazł pan siedem atrakcyjnych techniczne spółek. Pierwsza propozycja to jeden z najdrożej wycenianych podmiotów na GPW – Benefit Systems. Będzie jeszcze drożej?

Kurs pozostaje w trendzie wzrostowym, więc nadal sprawdza się strategie „buy and hold". Od poczštku maja cena porusza się wzdłuż œredniej 13-sesyjnej. I dopóki kurs nie przebije linii trendu w dół, dopóty należy zakładać scenariusz kontynuacji zwyżki. WskaŸnik Akumulacja/Dystrybucja pokazuje systematyczny napływ œrodków. MACD zakręca lekko w górę, a ROC ma jeszcze potencjał wzrostowy. Poza tym mamy tutaj prostš zasadę – im droższa spółka, tym częœciej skupowana przez fundusze.

Drugi typ do Dom Development, a więc przedstawiciel portfela WIG-deweloperzy, który roœnie już trzeci rok z rzędu.

Z całej branży to właœnie DomDev podoba mi się najbardziej. Na wykresie widać regularnoœć, czyli po fali zwyżkowej cena buduje platformę, po czym następuje kolejny skok w górę. Ponadto MACD zakręcił w górę powyżej poziomu zero, RSI i ROC pokazujš potencjał zwyżkowy, a DI+ i DI- wygenerowały sygnał kupna. Ponadto Akumulacja/Dystrybucja potwierdza swojš zwyżkš siłę papieru. Spółka jest dobra w strategii „kup i trzymaj", a więc dla tych, którzy nie lubiš się codzienne denerwować.

Trzecia propozycja to Energa, która jest w takiej fazie zmiany długoterminowego trendu.

Cena buduje teraz korekcyjny spodek i przekroczenie 10,5 zł należy interpretować jako sygnał kupna. Jego klasycznym potwierdzeniem będzie sforsowanie 11,5 zł. Na wskaŸnikach i oscylatorach widać potwierdzenie optymistycznego scenariusza: sygnał kupna na MACD, œrednia kroczšca zaczyna rosnšć, cena znajduje się przy górnej wstędze Bollingera, Stoachastic jest przy 70 pkt i ma potencjał wzrostowy, a Akumulacja/Dystrybucja pokazuje napływ œrodków potwierdzony przez A/D Chaikina. Myœlę, że Energa zaczyna odzyskiwać ten wigor, który miała po debiucie.

Kolejny typ to przedstawiciel sektora bankowego – mBank.

Generalnie wykresy banków wyglšdajš fatalnie w większoœci przypadków. MBank jest jednym z niewielu, których cena akcji zwyżkuje. Kurs przełamuje teraz opór z końca kwietnia w okolicy 460 zł. Jego przebicie będzie ewidentnym wskazaniem kupna. Wykres charakteryzuje się silnymi zwyżkami, po których następujš nawet kilkutygodniowa korekta. Teraz mamy falę wzrostowš, potwierdzonš przez wskaŸniki i oscylatory. Zwłaszcza MACD, który zakręcił w górę nad liniš 0, a RSI ma jeszcze spory potencjał, bo jest przy 60 pkt.

Pišta propozycja to PKN Orlen.

Tutaj mamy wyraŸne zakręcenie ceny w górę, która zbliża się do szczytu w okolicy 120 zł. Jego przebicie będzie sygnałem do wejœcia na rynek, choć można już zaryzykować teraz kupno. Trzeba zauważyć, że PKN Orlen zapoczštkował hossę na GPW, bo zaczšł rosnšć już w paŸdzierniku 2016 r., a największe przyłożenie kapitału na naszym parkiecie było w grudniu i styczniu. Zakładajšc, że spółka ta wyprzedza zmiany, można oczekiwać, że wyjœcie na nowe szczyty poprzedzi wybicie w górę na indeksach. Odbicie od szczytu i przełamanie 105 zł będzie zanegowaniem optymistycznego scenariusza. Warto obserwować spółkę, bo na wykresie może powstać też podwójny szczyt, a więc jest kilka możliwych wariantów.

Przedostatni typ to Wawel. Wraca pan do swojego ulubieńca sprzed paru lat.

W kwietniu cena utworzyła podwójne dno i teraz zbliża się do oporu w okolicy 1200 zł. Jego przebicie będzie sygnałem powrotu na œcieżkę wzrostu. Z kolei spadek poniżej 1100 zł byłby negatywnym sygnałem. Ale warto zwrócić uwagę, że pienišdze napływajš na ten rynek od przełomu paŸdziernika i listopada 2016 r. Walor jest drogi, więc kupowany przez inwestorów instytucjonalnych. Na RSI obowišzuje sygnał kupna, podobnie jak na DI+ i DI-. Można jednak się spodziewać, że cena będzie miała przestój pod 1200 zł.

I ostatni typ to Orange, a więc zagrywka na zmianę trendu.

Spółka próbuje zmienić trend na wzrostowy. Na wykresie tworzy się spodek, widzimy tam lukę w okolicy 5,4 zł. Widać też napływ œrodków na ten rynek, co jest optymistyczne. Zachęcajšco wyglšdajš białe korpusy œwiec. Poza tym mamy sygnał kupna na MACD i pozytywnš dywergencję, Stochastic jest już wykupiony, ale RSI ma jeszcze potencjał wzrostowy, a DI+ i DI- sš daleko od siebie co potwierdza trend wzrostowy.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL