Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Giełda

Raiffeisen potwierdza debiut na GPW

Fotorzepa/Marta Bogacz
Raiffeisen Polbank, należšcy do austriackiego RBI, ogłosił zamiar przeprowadzenia oferty publicznej i wprowadzenia akcji do obrotu na GPW. Jednak nie będzie skierowana do inwestorów indywidualnych.

Raiffeisen Polbank, dziesišty co do wielkoœci bank w Polsce, opublikował dziœ tzw. ITF (ang. Intenion To Float), czyli dokument mówišcy o zamiarze wprowadzenia do obrotu giełdowego swoich akcji. Planowane IPO (Initial Public Offering, pierwsza oferta publiczna) będzie obejmować do 33,85 mln istniejšcych akcji sprzedawanych przez RBI (Raiffeisen Bank International, jedyny właœciciel banku), które stanowiš 15 proc. kapitału. Oferta będzie się składać z oferty publicznej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych w Polsce oraz oferty prywatnej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych spoza USA. Oznacza to, że oferta nie będzie skierowana do inwestorów indywidualnych. Rozpoczęcie oferty jest planowane przed końcem czerwca, szczegóły zostanš udostępnione w prospekcie emisyjnym po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego i publikacji.

Termin IPO i iloœć sprzedawanych akcji wynikajš ze zobowišzania, które RBI złożył kilka lat temu kiedy jego bank przejmował Polbank. Austriacy kilkukrotnie przesuwali termin oferty, prowadzili z KNF negocjacje także teraz, ale nadzór nie zaakceptował propozycji kolejnej zmiany terminu IPO. Prospekt emisyjny został złożony w KNF na poczštku kwietnia, niebawem powinien zostać zatwierdzony, aby oferta ruszyła przed końcem czerwca (wtedy debiut na GPW przypadłby na drugš połowę lipca). W ubiegłym roku przejęciem Raiffeisen Polbanku zainteresowany był Alior, ale odstšpił od rozmów na poczštku grudnia (wtedy PZU, główny akcjonariusz Aliora, podpisał umowę przejęcia wspólnie z PFR pakietu 32,8 proc. akcji Pekao, drugiego co do wielkoœci banku w Polsce).

- Chcemy zaprezentować potencjalnym inwestorom wszystkie atuty banku, który ma długš, ponad 25-letniš historię na polskim rynku, a jednoczeœnie dynamicznie odpowiada na zmiany w biznesowym, społecznym i technologicznym otoczeniu. Oczekujemy, że wdrażany obecnie program optymalizacji przyniesie w cišgu dwóch lat znaczšce obniżenie bazy kosztowej oraz w konsekwencji wskaŸnika kosztów do dochodów poniżej 55 proc. poczšwszy od 2019 roku. Planujemy również, że w najbliższych dwóch latach wartoœć nakładów na projekty zwišzane z cyfryzacjš i automatyzacjš przekroczy 100 mln zł. Uważamy, że zastosowanie nowych technologii pomoże poprawić efektywnoœć kosztowš, a to przełoży się na poprawę rentownoœci – mówi Piotr Czarnecki, prezes Raiffeisen Polbanku.

Instytucja ta od lat specjalizuje się w obsłudze tzw. œrodka rynku, czyli mikro, małych i œrednich firm oraz klientów indywidualnych. Działa również na rynku bankowoœci dużych przedsiębiorstw oraz w segmencie klientów zamożnych. - We wszystkich segmentach stawiamy na model działania oparty o bliskie relacje z klientem z wykorzystaniem różnorodnych kanałów kontaktu. Takie podejœcie w połšczeniu z obecnš transformacjš, zwłaszcza w bankowoœci detalicznej, ma zapewnić Bankowi mocnš pozycję na konkurencyjnym polskim rynku – przekonuje Czarnecki.

W ofercie rolę globalnych koordynatorów pełni Raiffeisen Bank International AG, Citigroup Global Markets Limited oraz Dom Maklerski Banku Handlowego. Rolę Oferujšcego pełniš Raiffeisen Bank Polska i Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL