Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Pienišdze z UE za poszanowanie wartości

Bloomberg
Wypłata funduszy UE po 2020 r. będzie uzależniona od praworzšdnoœci – potwierdziła „Rzeczpospolita". W nowym budżecie unijnym będzie mniej pieniędzy dla Polski.

Już za tydzień, 2 maja, Komisja Europejska przedstawi projekt budżetu UE na lata 2021–2027. W gronie komisarzy trwajš ostatnie negocjacje. Z naszych informacji wynika, że potwierdzajš się wczeœniejsze zapowiedzi nowych kryteriów finansowania, czego efektem będzie mniej pieniędzy dla Polski. I to jeszcze mniej, niż wynikałoby z obcięcia wydatków budżetowych po wyjœciu Wielkiej Brytanii z UE.

Przede wszystkim, jak już informowaliœmy, Komisja chce uzależnienia wypłat z unijnego budżetu od praworzšdnoœci. – Warunkowoœć jest w projekcie budżetu. Ma mieć tę samš moc prawnš, co rozporzšdzenie finansowe – mówi nam nieoficjalnie wysoki rangš eurokrata.

To bardzo mocna podstawa prawna, bo rozporzšdzenie finansowe stanowi punkt odniesienia dla wszystkich przepisów okreœlajšcych zasady wydatkowania i kontroli unijnych finansów. Co więcej, oznaczałoby to, że mechanizm warunkowoœci (w przeciwieństwie do projektu budżetu) byłby przyjmowany większoœciš głosów, ...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL