Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Fundusze Europejskie

Polska liczy na wsparcie niemieckiego komisarza

Bloomberg
Rzšd pogodził się już z faktem, że w nowym unijnym budżecie będzie mniej pieniędzy. Ale nie chce wišzania ich z praworzšdnoœciš. Projekt Komisji poznamy 2 maja.

– W latach 2014–2020 z polityki spójnoœci dostaniemy ok. 77 mld euro. Nie możemy liczyć na tyle samo po 2020 r. – powiedział dziennikarzom w Brukseli minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Według niego wynika to z czynników niezależnych od nas.

Budżet bez udziału Wielkiej Brytanii

Po pierwsze, po brexicie w budżecie UE powstanie dziura w wysokoœci 12–14 mld euro rocznie. Po drugie, trzeba będzie znaleŸć pienišdze na nowe priorytety, takie jak migracja, obrona, bezpieczeństwo. Po trzecie, Polska się bogaci, więc niektóre nasze regiony przejdš do kategorii tych bardziej zamożnych, którym przysługujš mniejsze unijne fundusze.

Ten trzeci czynnik jest dla Polski ważnym argumentem w zabieganiu o jak najszybsze zakończenie negocjacji. Komisja Europejska chciałaby, żeby nastšpiło to przed majem 2019 r., czyli przed końcem tej kadencji Parlamentu Europejskiego. Jeœli to się nie uda, to może nastšpić poœlizg nawet o 1,5 roku, co oznacza, że jako punkt odniesienia (tzw. rok referencyjny) przyjęto by okres nawet o dwa lata póŸniejszy. Co oznaczałoby jeszcze mniej pieniędzy dla Polski, bo te zależš od poziomu dochodu na mieszkańca w regionie, a w Polsce wzrost gospodarczy jest szybszy niż œrednia unijna.

Wszystkie drogi prowadzš do Berlina

Polska duże nadzieje wišże z unijnym komisarzem ds. budżetu Guentherem Oettingerem. To Niemiec z CDU, a więc ma œwietne koneksje w Berlinie, który jest największym płatnikiem netto w UE. Ma też doœwiadczenie w polityce regionalnej, bo był premierem landu Badenii-Wirtembergii i rozumie, że polityka spójnoœci musi być dla wszystkich, a nie tylko dla najbiedniejszych. Jeœli zostałby zrealizowany postulat niektórych płatników netto ograniczenia funduszy strukturalnych tylko do najbiedniejszych, to natychmiast spadłoby dla nich poparcie.

– Wiadomo, że polityka spójnoœci i polityka rolna przetrwajš. Pytanie tylko, jak będš finansowane – mówi Kwieciński. Polskie stanowisko nie zaskakuje, za wzrostem budżetu sš wszystkie państwa beneficjenci. Przeciw będš tradycyjnie płatnicy netto, choć raczej nie wszyscy. Niemcy wysyłajš sygnały, że mogš zgodzić się na większy budżet, natomiast Holandia i Austria już zapowiedziały, że będš trwały przy poziomie 1 proc. DNB, co oznaczałoby faktyczny spadek wydatków unijnych po odejœciu Wielkiej Brytanii.

Problematyczna praworzšdnoœć

Utrudnieniem w dostępie do funduszy może być proponowana przez Komisję warunkowoœć dotyczšca praworzšdnoœci, a konkretnie istnienia efektywnego i niezależnego wymiaru sprawiedliwoœci. Polska zdecydowanie się temu sprzeciwia, choć nie wie jeszcze, co zrobi, gdy pojawi się szczegółowa propozycja.

– Jesteœmy przeciwni wišzaniu funduszy z praworzšdnoœciš. To ma mętne podstawy traktatowe. Poza tym nie powinno się wišzać politycznej oceny praworzšdnoœci z inwestycjami – uważa Kwieciński. Ten sprzeciw jednak, o którym mówił wczeœniej minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, odnosi się do ogólnego wišzania wydatków z budżetu z praworzšdnoœciš.

Komisja pracuje natomiast nad precyzyjnymi kryteriami, które oceniałyby sam wymiar sprawiedliwoœć i jego zdolnoœć do pilnowania uczciwego wydawania unijnych pieniędzy. – Zobaczymy, co Komisja zaproponuje – powiedział Kwieciński.

Walka o wieloletni unijny budżet

Komisarz Guenther Oettinger zaproponował, żeby dziura po brexicie została sfinansowana w połowie przez nowe składki, a w połowie przez cięcia głównie w polityce spójnoœci i rolnej.

Nowe priorytety miałyby być finansowane w 20 proc. z oszczędnoœci, prawdopodobnie znów w polityce spójnoœci i rolnej, a w 80 proc. z nowych pieniędzy. Konkretne liczby zostanš przedstawione za ponad dwa miesišce. Ale Oettinger daje sygnały, o jakich wielkoœciach mówimy. Bo proponuje, żeby budżet wzrósł z ok. 1 proc. dochodu narodowego brutto do poziomu 1,1–1,2 proc. DNB. W ostatni weekend w wywiadzie dla niemieckiego dziennika „Bild" stwierdził, że Niemcy mogłyby płacić 3,5 mld euro więcej do unijnego budżetu. Jeœliby ten wzrost przełożyć na całoœć budżetu, to dałoby to poziom o 15 proc. większy niż obecnie. Dokładnie w 2016 roku oznaczałoby to wzrost o 21 mld euro. Po wypełnieniu dziury brexitowej zostałoby 8 mld euro. Nie wiadomo jednak, ile kosztowałyby nowe unijne priorytety. – Wspieramy komisarza Oettingera w jego propozycji podniesienia składek do budżetu – deklaruje minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL