Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Fasadowa wiedza o funduszach UE

Bloomberg
Ponad 80 proc. Polaków jest zadowolonych z efektów wykorzystania pieniędzy europejskich. Jednak znajomoœć ich Ÿródeł i programów jest nikła.

Bruksela interesuje się nie tylko tym, co robiš i zamierzajš rzšdy państw członkowskich UE, ale także tym, co myœlš europejscy obywatele o pienišdzach płynšcych do ich państw. Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Komunikacji DG COMM zleciła w kilkunastu krajach UE badanie, w którym pytano m.in. o Ÿródła wiedzy o funduszach UE, znajomoœć programów i funduszy europejskich, obszary finansowania i tzw. plan Junckera. Polska znalazła się w grupie badanych krajów. Dlaczego padło m.in. na nas? – To doœć oczywiste. Polskę wybrano, gdyż jest największym beneficjentem pomocy z polityki spójnoœci oraz największym krajem w Europie Œrodkowo-Wschodniej – wyjaœnia Witold Naturski z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Ogólnie pozytywnie

W Polsce raport badawczy zatytułowano "Jak Unia Europejska inwestuje w Polsce – znajomoœć funduszy oraz ...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL