Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Cezary Zalewski: Menedżer upadajšcej firmy powinien dużo wiedzieć

Cezary Zalewski
materiały prasowe
Rozmowa | Cezary Zalewski, sędzia, szef Sšdu Upadłoœciowego w Warszawie

Rz: Czy prawo polskie, w szczególnoœci upadłoœciowe, toleruje menedżerów w spółce bankrucie?

Cezary Zalewski: Tak, pod warunkiem że dobrze rozumiejš istotę postępowania upadłoœciowego, w szczególnoœci to, że jego celem jest nie tylko maksymalne zaspokojenie wierzycieli, ale również zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika (jeżeli oczywiœcie racjonalne względy na to pozwolš). Udział menedżerów w zachowaniu zadłużonego przedsiębiorstwa, mimo ogłoszonej upadłoœci, jest bardzo ważny i istotny, lecz muszš się też oni pogodzić z tym, że to syndyk zarzšdza przedsiębiorstwem, a menedżerowie mogš i powinni go jedynie wspierać.

Co powinien robić menedżer z niewypłacalnš firmš? Nie wchodzić do zarzšdu, zaczšć jej likwidację?

Na etapie jeszcze przedsšdowym menedżer powinien nie tylko zdiagnozować problemy i szanse ekonomiczne w przedsiębiorstwie, ale również wypełnić obowišzki ustawowe. Jeœli firma jest niewypłacalna, bez szans na poprawę sytuacji, powinien jak najszybciej złożyć wniosek o ogłoszenie upadłoœci. Jeżeli sšd oddali wniosek ze względu na brak majštku, taki menedżer, jeżeli wcišż będzie widział potencjał w przedsiębiorstwie, może zaczšć je naprawiać bez ryzyka własnej odpowiedzialnoœci.

A jeżeli jest to firma niewypłacalna, ale z szansš na poprawę?

W takiej sytuacji powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłoœci (obowišzek prawny), ale dšżyć do likwidacji przedsiębiorstwa w całoœci, w ramach pre-packu, tj. przygotowanej likwidacji, lub w zwykłej sprzedaży przedsiębiorstwa „w ruchu" w toku postępowania upadłoœciowego. Możliwe jest również zawarcie układu w postępowaniu upadłoœciowym, więc odpowiedzialny menedżer może przygotowywać grunt do takiego układu.

W końcu też, gdy przedsiębiorca jest jedynie zagrożony niewypłacalnoœciš, menedżer powinien rozważyć złożenie wniosku restrukturyzacyjnego.

Czy to duży problem na rynku? Skšd się bierze, panie sędzio?

Moim zdaniem problemy i dylematy menedżerów, co powinni robić, bierze się z braku wiedzy o obowišzkach i możliwoœciach, jakie daje prawo. A możliwoœci sš naprawdę ogromne i różnorodne. Nauka, edukacja, wiedza – to przede wszystkim! Š?

—rozmawiał Marek Domagalski

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL