Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Przedłużenie ochrony znaku towarowego bez wniosku

Fotolia.com
Sama opłata wystarczy, by przedłużyć prawa ochronne na znaki towarowe.

Przedsiębiorcy nie będš już musieli składać wniosku, by przedłużyć prawa ochronne na swój znak towarowy. Wynika to z projektu nowelizacji ustawy Prawo własnoœci przemysłowej. Zgodnie z propozycjami Ministerstwa Rozwoju i Finansów wystarczy, żer przedsiębiorca lub osoba upoważniona wniesie opłatę za kolejny okres ochronny.

Projekt noweli przewiduje również lepsza ochronę prawna tych, którzy korzystajš ze znaku towarowego na podstawie udzielonej licencji. Tacy przedsiębiorcy będš mogli za zgodš uprawnionego do znaku, wystšpić z powództwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Taka możliwoœć będzie oczywiœcie, o ile nie będzie też przeciwskazań do tego w umowie licencyjnej. Licencjobiorca wystšpi z powództwem o naruszenie znaku towarowego także w sytuacji, gdy nie zrobi tego uprawniony z prawa ochronnego, pomimo wczeœniejszego wezwania do podjęcia takich kroków.

To nie koniec uprawnień przedsiębiorców, którzy korzystajš z licencji na znak towarowych. Będš też mogli uzyskać odszkodowania za poniesionš szkodę w zawišzku z bezprawnym wykorzystaniem znaku. Dostanš bowiem możliwoœć przystšpienia postępowania o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy.

Projekt nowelizacji zmienia także przepisy dotyczšce wspólnych znaków towarowych. Rozszerza przesłanki, w których organizacja powołana przez kilku przedsiębiorców nie otrzyma wspólnego znaku. Tak się stanie, gdy np. regulamin używania tego znaku będzie sprzeczny z porzšdkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami. Podobnie, gdy będzie istniało ryzyko wprowadzenia odbiorców w błšd co do charakteru lub znaczenia znaku.

Zmieniš się też sytuacje, w których dojdzie do wygaœnięcia prawa ochronnego na wspólny znak towarowy. Zgodnie z projektem tak będzie, gdy np. uprawniony do tego znaku nie będzie podejmował działań uniemożliwiajšcych używanie wspólnego znaku niezgodnie z regulaminem.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL