Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Arbitraż - co powinien wiedzieć przedsiębiorca

123RF
Arbitraż jest samodzielnš metodš rozwišzywania sporów, która nie uzupełnia ani nie poprzedza procesu sšdowego, lecz go zastępuje. Wyrok sšdu arbitrażowego ma takš samš moc jak sšdu państwowego, ale dopiero po uznaniu go przez niego. Jest zazwyczaj ostateczny, czyli nie można się od niego odwoływać, a podważyć go można tylko wyjštkowo.

Istota arbitrażu polega na tym, że strony umawiajš się, że ich spór rozsšdzi sšd prywatny według zasad, które same ustalš. Jeżeli strony zawrš umowę o arbitraż, a jedna z nich mimo to skieruje sprawę do sšdu państwowego, to sšd ten powinien odmówić jej przyjęcia. Nie zrobi tego jednak z własnej inicjatywy, lecz tylko jeœli druga strona zwróci mu uwagę na istnienie umowy o arbitraż.

Jakie sprawy można kierować

Arbitraż nie nadaje się do zastosowania we wszystkich sporach, lecz tylko w takich, w których możliwa jest ugoda (z wyjštkiem spraw o alimenty). Dotyczyć może spraw o zapłatę, np. na podstawie umowy, o wykonanie umowy, o odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy, spraw zwišzanych z zakończeniem współpracy. W praktyce oznacza to, że większoœć sporów pomiędzy przedsiębiorcami może być rozstrzygana przez sšd polubowny. Umowa o arbi...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL