Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

UOKiK sprawdzi marketing bezpośredni Netii

123RF
Jeżeli przedsiębiorca dzwoni, żeby przedstawić ofertę, musi wczeœniej mieć zgodę konsumenta na kontakt w celu marketingu bezpoœredniego - przypomina UOKiK, który wszczšł postępowanie przeciwko Netii. Ma ono sprawdzić, czy firma uzyskała wczeœniej zgody konsumentów, którym proponowała zawarcie umowy.

We wrzeœniu prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczšł postępowanie przeciwko Netii. Ze skarg konsumentów i analizy rozmów sprzedażowych wynika, że Netia, korzystajšc z gotowych baz danych pozyskanych od podmiotów trzecich, może dzwonić z ofertš do osób, od których nie miała wczeœniejszej zgody na kontakt telefoniczny w tym celu. W wielu przypadkach spółka próbuje pozyskać zgodę konsumenta podczas pierwszej rozmowy.

Tymczasem, jak przypomina UOKiK, zgodnie z prawem telekomunikacyjnym (art. 172), jeżeli przedsiębiorca chce prezentować swojš ofertę przez telefon, musi już przed pierwszš rozmowš mieć jego zgodę na kontakt w celach marketingu bezpoœredniego.

Postępowanie przeciwko Netii może zakończyć się stwierdzeniem stosowania praktyki naruszajšcej zbiorowe interesy konsumentów, nałożeniem kary finansowej, której maksymalny wymiar to 10 proc. obrotu Netii oraz nakazem usunięcia trwajšcych skutków naruszenia.

ródło: UOKiK

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL