Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Problemy z dziedziczeniem firm

Adobe Stock
Wiele już razy, od różnych rzšdów, słyszeliœmy, że polskim rodzinnym firmom należy się wsparcie i ochrona. Niestety, mimo że małe firmy korzystały przez ostatnie ćwierć wieku z różnych form wsparcia, nie rozwišzano problemu ich sukcesji.

Sprawa zaczęła być palšca już kilka lat temu, gdy ludzie, którzy jako 30–40-latki zakładali firmy na poczštku lat 90., zaczęli myœleć o zasłużonej emeryturze i przekazaniu firmy potomkom lub innym osobom. Pół biedy, jeœli firmę dziedziczy jedyny syn lub córka ze smykałkš do biznesu. Przekazanie biznesowego majštku nie jest wtedy obcišżone podatkiem od spadków i darowizn. Gorzej, gdy firmę w spadku chciałoby otrzymać kilkoro potomków, a nie wszyscy majš żyłkę do interesów. Starzejšcy się właœciciel chciałby, by wcišż odnosiła sukcesy. Ale gdyby dochować sztywnych reguł dziedziczenia zapisanych w kodeksie cywilnym, to firma może rychło upaœć z powodu bratersko-siostrzanych waœni o udziały w korzyœciach z firmy. A już najgorzej jest, gdy biznesmen w ogóle nie widzi przyszłoœci swojego interesu w rękach jego dzieci i chce przekazać firmę np. dotychczasowemu głównemu menedżerowi spoza rodziny. Wtedy podatek od spadków i darowizn zje sporš częœć majštku, a nowy właœciciel naraża się na spory z dziećmi odchodzšcego biznesmena.

Jakby tego było mało, Sejm uchwalił ostatnio przepisy, które dodatkowo utrudniajš sukcesję rodzinnego biznesu. Tym razem bariera pojawiła się w podatku dochodowym, jakoby ze względu na dokonywane dziœ przez niektóre firmy nadużycia fiskalne. Gdy sprawę opisaliœmy w „Rzeczpospolitej", resort finansów się zmitygował i obiecał, że przepisy poprawi. Trzymamy za słowo.

Na razie jednak na trudnoœciach z sukcesjš rodzinnego majštku zarabiajš kancelarie prawnicze. Nie jest tajemnicš, że oferujš pomoc w pokonaniu przeszkód w polskim prawie za pomocš tworzenia skomplikowanych struktur. Na przykład przez przenoszenie majštku na egzotyczne wyspy, atrakcyjne nie tylko turystycznie, ale i podatkowo. I to legalnie.

Zdaje się, że to właœnie z takimi procederami chce walczyć Ministerstwo Finansów. Jeœli zatem zamierza zapewnić rozwój polskich firm, powinno pomyœleć o zniesieniu barier dla ich sukcesji.

W Monitorze Wolnej Przedsiębiorczoœci oceniamy gospodarcze działania rzšdu i wskazujemy na bariery utrudniajšce funkcjonowanie polskich firm.

Przedsiębiorco! jeœli coœ ogranicza Twój biznes, napisz: monitor@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL