Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Zakupy w sieci: UE wzmacnia ochronę klientów przed oszustami

Adobe Stock
Nowe unijne przepisy majš poprawić ochronę konsumentów przed oszustwami oraz umożliwić szybsze wykrywanie nieuczciwych firm.

We wtorek Parlament Europejski przyjšł nowelizację rozporzšdzenia w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów. Zwiększš ona uprawniania krajowych organów odpowiedzialnych za wykrywanie przypadków naruszeń praw konsumenckich w internecie i za eliminowanie takich praktyk.

Nowe przepisy majš na celu zlikwidowanie luk prawnych wynikajšcych ze zróżnicowania systemów ochrony konsumenckiej w poszczególnych krajach UE.

Uprawnienia œledcze i wykonawcze będš obejmować m.in. prawo do żšdania od rejestratorów domen i banków informacji potrzebnych do zidentyfikowania nieuczciwych handlowców; możliwoœć dokonywania zakupów testowych towarów lub usług, w tym anonimowo; uprawnienie do nałożenia obowišzku wyraŸnego wyœwietlenia ostrzeżenia lub nakazu usunięcia treœci cyfrowych w celu powstrzymania nielegalnej praktyki; nakładanie kar, w tym grzywien i czasowych mandatów; informowanie konsumentów o sposobie ubiegania się o odszkodowanie.

Nowe przepisy pozwolš wyeliminować takie działania handlowe jak m.in. krótkotrwała sprzedaż promocyjna na terenie UE biletów przez linię lotniczš, która następnie anulowała zniżkowe bilety, długoterminowy abonament kryjacy się za ofertš „wypróbowania" telefonu za 1 euro czy dyskryminacja klientów ze względu na kraj ich pochodzenia przez agencje wynajmu samochodów (na przykład w zakresie ceny - wiele takich skarg trafia do Europejskich Centrów Konsumenckich).

Przepisy przyjęte przez Parlament muszš jeszcze zostać przyjęte przez Radę UE, aby mogły wejœć w życie, następnie będzie obowišzywało dwudziestoczteromiesięczne vacatio legis.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL