Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firmy poznajš potrzeby klientów wcześniej, niż oni sami

123RF
W erze cyfrowej praktycznie każde działanie pozostawia po sobie œlad – wszystko jest mierzone, monitorowane i rejestrowane. Korzystajšc z Internetu, i z dowolnego gadżetu jak smartfon czy smartwatch, każda osoba generuje ogromnš iloœć danych, które można systematyzować, analizować i uzyskiwać cenne informacje. Właœnie tym zajmuje się technologia Big Data, która w cišgu kilku ostatnich lat przekształciła się w podstawowe Ÿródło informacji przedsiębiorców o stylu życia, przyzwyczajeniach i potrzebach setek milionów ludzi.

Na poczštku pojęcie Big Data rozumiane było tylko jako możliwoœć przechowywania i przetwarzania dużej iloœci danych, generowanych przez użytkowników online. Po jakimœ czasie, dzięki odpowiedniej analizie tych zbiorów, przedsiębiorstwa odkryły ogromny potencjał Big Data w kontekœcie wykrywania wzorców zachowań użytkowników. To pomogło takim cyfrowym gigantom jak Facebook, Twitter, Amazon czy Google dostosować swoje serwisy do zmieniajšcych się potrzeb odbiorców, a także znacznie efektywniej targetować zamieszczane w nich reklamy. Wczeœniej głównymi Ÿródłami danych o użytkowniku były listy i wiadomoœci, słowa kluczowe w wyszukiwarce, towary, które ludzie kupujš w sklepach online itd. Informacje te były bardzo ogólne.

Wartoœciowe i jakoœciowe

Dostrzegajšc potęgę Big Data firmy zaczęły inwestować w poszukiwanie coraz nowszych Ÿródeł danych...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL