Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Zmowa cenowa w branży leczenia niepłodności

123RF
Zwišzek przedsiębiorców nie może ustalać cen oferowanych przez swoich członków. UOKiK wydał decyzję, w której stwierdził, że takie działanie stanowi naruszenie konkurencji

Prawo ochrony konkurencji zakazuje ustalania cen towarów lub usług przez zwišzki przedsiębiorców – np. stowarzyszenia, izby branżowe czy samorzšdy zawodowe. Niedozwolone porozumienia mogš mieć formę uchwał, dokumentów lub nieformalnych rozmów czy korespondencji.

UOKiK wydał decyzję, w której stwierdził niedozwolone działania stosowane przez Zwišzek Polskich Oœrodków Leczenia Niepłodnoœci i Wspomagania Rozrodu (ZPOLNiWR). Jest to organizacja, która na zasadzie dobrowolnoœci zrzesza podmioty udzielajšce œwiadczeń medycznych. Zwišzek ustalał ceny składane przez zrzeszonych w nim przedsiębiorców w konkursie Ministerstwa Zdrowia na wybór realizatorów programu zdrowotnego Program – Leczenie Niepłodnoœci Metodš Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016.

Zebrane w postępowaniu antymonopolowym informacje i dowody wskazujš, że wytyczne, zalecenia i rekomendacje w zakresie cen ofertowych były przekazywane na spotkaniach Zwišzku oraz poprzez korespondencję elektronicznš. Przykładem jest wiadomoœć o treœci: to (...) szansa by sobie zaufać co przełoży się na nasze dochody przez następne dwa lata i mniejszy stres przy sporzšdzaniu oferty. (...) brak porozumienia to (...) mniejsze zyski przy większej iloœci pracy.

Podmioty zrzeszone w ZPOLNiWR stanowiły większoœć oferentów. Koordynacja działań wyeliminowała ryzyko, że zaproponowana wysokoœć cen będzie miała wpływ na wybór oferentów. Nie znajšc działań innych przedsiębiorców, mogliby zaproponować niższe stawki. Tym samym porozumienie mogło wpłynšć na koniecznoœć przeznaczenia większej iloœci œrodków publicznych przez Ministerstwo Zdrowia.

Za naruszenie prawa konkurencji UOKiK nałożył na Zwišzek Polskich Oœrodków Leczenia Niepłodnoœci i Wspomagania Rozrodu karę finansowš w wysokoœci ponad 13 tys. zł. Decyzja nie jest ostateczna, przysługuje od niej odwołanie do Sšdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

ródło: UOKiK

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL