Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Inwestycyjny paraliż - plan budowy Centralnego Portu Lotniczego komentuje Tomasz Pietryga

123RF
Przygotowujšc tak potężnš inwestycję jak Centralny Port Komunikacyjny, rzšd powinien się starannie przyjrzeć obowišzujšcym w Polsce regulacjom prawnym. Mogš się one bowiem stać jeszcze większš przeszkodš niż kwestie finansowe czy rzetelnoœć wykonawców.

Niestety, z niezrozumiałych powodów polskie przepisy i procedury zamiast – wbrew deklaracjom rzšdzšcych – ulegać uproszczeniu, mogš jeszcze bardziej utrudnić inwestycje. Ucišżliwa może być nie tylko (choć i tak już złagodzona) ustawa o wycince drzew, ale i ustawa o obrocie ziemiš rolna, która ograniczyła transakcje gruntami, czy stale budzšce spory przepisy wywłaszczeniowe. Odrębnym zagadnieniem jest ochrona œrodowiska, obroœnięta często radykalnymi przepisami unijnymi i orzecznictwem. Zawsze przy tego rodzaju przedsięwzięciach dajš one pole do popisu pseudoekologom. Ponieważ zaœ obszar, a przede wszystkim oddziaływanie inwestycji na otoczenie sš spore (chodzi przecież o lotnisko), na pewno znajdš się chętni do obrony „matki natury", odkrywajšcy na terenach przeznaczonych pod inwestycję rzadkie ptaszki, motylki czy rybki.

Na to wszystko musi się przygotować inwestor, zanim pierwsza łopata zostanie wbita w ziemię. Dlatego warto, aby rzšd, a następnie Sejm, podszedł bardzo skrupulatnie do zidentyfikowania wszystkich zagrożeń i przygotował specustawę, która wprowadzi specjalny tryb przygotowania inwestycji.

W przeciwnym razie Centralny Port Komunikacyjny utknie w tysišcach sporów sšdowych i administracyjnych z ekologami, obrońcami zwierzšt, pokrzywdzonymi przez hałas, właœcicielami nieruchomoœci wywłaszczonych pod inwestycje i do nich przyległych, a także z wszechpotężnš lokalnš administracjš. Bo, jak podkreœlajš eksperci, dziœ budujšcym bez nadzwyczajnego trybu i ułatwień samo przygotowanie formalno-biurokratyczne może zajšć nawet dwie dekady. Co już samo w sobie może być przyczynkiem do dyskusji o kondycji naszego kraju, rzekomo tak otwartego na duże inwestycje.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL