Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

#RZECZoPRAWIE: Kawecki o rewolucji w danych osobowych

Maciej Kawecki
rp.pl
Większoœć obowišzków dla firm wynika z rozporzšdzenia unijnego, które wdrażamy i ustawy i ochrony danych osobowych. Zmiany sektorowe wprowadzajš dla firm nowe rozwišzania rozwijajšce biznes np. gromadzenie danych biometrycznych na etapie uwierzytelniania klientów przez banki czy ubezpieczycieli - mówi w programie #RZECZoPRAWIE dr Maciej Kawecki, koordynator krajowej reformy ochrony danych osobowych.

- Po raz pierwszy znowelizujemy kodeks pracy w zakresie odbierania zgody na przetwarzanie danych pracowników - powiedział ekspert.

- Firmy będš mogły gromadzić dane biometryczne pracowników np. na etapie wchodzenia do zakładu pracy. Wprowadzone zostanš po raz pierwszy regulacje dot. monitoringu miejsca pracy - dodał.

W przypadku sektora ubezpieczeniowego liberalizacji ulegnš wymogi w zakresie odbierania zgód na przetwarzanie danych osobowych.

- W zwišzku z tym będzie można kupować polisy ubezpieczeniowe przez Internet - wyjaœnił.

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych oprócz rozwišzań pro biznesowych nakłada też obowišzki.

- Przyznajemy obywatelom prawo dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych, znosimy dwuinstancyjnoœć postępowania - powiedział.

- Powstanie restrykcyjna możliwoœć wydania w toku postępowania przez prezesa urzędu postanowienia zabezpieczajšcego - wyliczał ekspert.

- Kary będš sięgać do 4 proc. œwiatowego obrotu bšdŸ do 20 mln euro – ostrzegał Kawecki.

Kawecki w #RZECZoPRAWIE

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL