Firma

#RZECZoPRAWIE: Kawecki o rewolucji w danych osobowych

Maciej Kawecki
rp.pl
Większość obowiązków dla firm wynika z rozporządzenia unijnego, które wdrażamy i ustawy i ochrony danych osobowych. Zmiany sektorowe wprowadzają dla firm nowe rozwiązania rozwijające biznes np. gromadzenie danych biometrycznych na etapie uwierzytelniania klientów przez banki czy ubezpieczycieli - mówi w programie #RZECZoPRAWIE dr Maciej Kawecki, koordynator krajowej reformy ochrony danych osobowych.

- Po raz pierwszy znowelizujemy kodeks pracy w zakresie odbierania zgody na przetwarzanie danych pracowników - powiedział ekspert.

- Firmy będą mogły gromadzić dane biometryczne pracowników np. na etapie wchodzenia do zakładu pracy. Wprowadzone zostaną po raz pierwszy regulacje dot. monitoringu miejsca pracy - dodał.

W przypadku sektora ubezpieczeniowego liberalizacji ulegną wymogi w zakresie odbierania zgód na przetwarzanie danych osobowych.

- W związku z tym będzie można kupować polisy ubezpieczeniowe przez Internet - wyjaśnił.

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych oprócz rozwiązań pro biznesowych nakłada też obowiązki.

- Przyznajemy obywatelom prawo dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych, znosimy dwuinstancyjność postępowania - powiedział.

- Powstanie restrykcyjna możliwość wydania w toku postępowania przez prezesa urzędu postanowienia zabezpieczającego - wyliczał ekspert.

- Kary będą sięgać do 4 proc. światowego obrotu bądź do 20 mln euro – ostrzegał Kawecki.

Kawecki w #RZECZoPRAWIE

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL